Pieredzes brauciens Rumānijā!

Pieredzes brauciens Rumānijā!

Pat visvienkāršākās aktivitātes ir svarīgas bērniem un jauniešiem lauku apvidos ar mazāk iespējām. – 24. jūlijā maza mēroga partnerības projekta “Be Mobile!” ietvaros Gulbenes novada jauniešu centrs “Bāze” devās pieredzes apmaiņas vizītē, lai iepazītos ar mobilo darbu...