Pieredzes brauciens Rumānijā!

Pieredzes brauciens Rumānijā!

Pat visvienkāršākās aktivitātes ir svarīgas bērniem un jauniešiem lauku apvidos ar mazāk iespējām. – 24. jūlijā maza mēroga partnerības projekta “Be Mobile!” ietvaros Gulbenes novada jauniešu centrs “Bāze” devās pieredzes apmaiņas vizītē, lai iepazītos ar mobilo darbu...
Uzsākts projekts “Be Mobile!”

Uzsākts projekts “Be Mobile!”

Gulbenes novada jauniešu centrā “Bāze” ir sākusies aktīva darbība Erasmus+ maza mēroga partnerības projektā “Be Mobile!”, kura mērķis ir uzlabot zināšanas, prasmes un kompetences jaunatnes mobilajā darbā. Projekta realizēšanā piedalās četras organizācijas no Latvijas...