Ir sācies GNJC “Bāze” projekts “Krustojums”!

Ir sācies GNJC “Bāze” projekts “Krustojums”!

Ir sācies Gulbenes novada jauniešu centra “Bāze” projekts “Krustojums”, kas tika iesniegts Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras organizētā atklātā projektu konkursa “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī” ietvaros. Projekta mērķis ir sekmēt...
Pieredzes brauciens Rumānijā!

Pieredzes brauciens Rumānijā!

Pat visvienkāršākās aktivitātes ir svarīgas bērniem un jauniešiem lauku apvidos ar mazāk iespējām. – 24. jūlijā maza mēroga partnerības projekta “Be Mobile!” ietvaros Gulbenes novada jauniešu centrs “Bāze” devās pieredzes apmaiņas vizītē, lai iepazītos ar mobilo darbu...