Uzsākts projekts “Be Mobile!”

Uzsākts projekts “Be Mobile!”

Gulbenes novada jauniešu centrā “Bāze” ir sākusies aktīva darbība Erasmus+ maza mēroga partnerības projektā “Be Mobile!”, kura mērķis ir uzlabot zināšanas, prasmes un kompetences jaunatnes mobilajā darbā. Projekta realizēšanā piedalās četras organizācijas no Latvijas...
Mācību projekts Vācijā!

Mācību projekts Vācijā!

No 20. līdz 23. martam divas jauniešu centra “Bāze” darbinieces apmeklēja trešo un noslēdzošo moduli projektā “Lobbying for youth work”, ko organizēja Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.   Visa projekta laikā darbiniecēm bija iespēja apgūt jauniešu interešu...