Sacensības, turnīrs, pārgājiens, sporta aktivitāte, izstāde, neformālās apmācības un daudz kas cits – Vai kādreiz esi vēlējies Gulbenes novadā realizēt interesantu aktivitāti jauniešiem, bet nezināji ar ko sākt?

“Gulbenes novada jauniešu iniciatīvu konkurss 2024” sniedz tev lielisku iespēju izrādīt iniciatīvu un īstenot kādu pasākumu vai aktivitāti, kuru vēlies pieredzēt Gulbenes novadā. 

Ar ko sākt un kā iesniegt savas idejas pieteikumu?

Vispirms izlasi nolikumu, pēc tam aizpildi pieteikumu un piesakies finansējumam EUR 500 apmērā, līdz 2024.gada 30.aprīlim.

Kas seko tālāk?

Tu realizē savu ideju laika posmā no 2024.gada 1.jūnija līdz 31.oktobrim.

Un, ne vēlāk kā 10 darba dienu laika pēc projekta noslēgšanās, iesniedz GNJC “Bāze” projekta saturisko un finanšu atskaiti.

Konkursa mērķis ir atbalstīt jauniešu iniciatīvas, kuras veicina Gulbenes novada jauniešu iekļaušanos kultūras, sporta, izglītības un jaunatnes procesos, sekmējot viņu fiziskās aktivitātes, vērtīborientāciju un aktīvu līdzdalību, un kuras nav saistītas ar citiem projektiem vai darbā ar jaunatni iesaistīto iestāžu/organizāciju programmām un pasākumiem.

Konkursa uzdevumi:

  • sniegt iespēju jauniešiem iegūt jaunu pieredzi un prasmes projektu izstrādāšanā un realizēšanā;
  • sekmēt atbildības sajūtu, lokālpatriotisma un pilsoniskās apziņas veidošanos jauniešos;
  • veicināt jauniešu iniciatīvas un to īstenošanu;
  • sniegt iespēju jauniešiem iesaistīties ar jaunatnes jomu saistītu jautājumu risināšanā.

Finansējums tiek piešķirts sekojošām aktivitātēm:

  • neformālās mācīšanās aktivitātēm;
  • āra dzīves aktivitātēm, kas neprasa mērķtiecīgu un ilglaicīgu iepriekšējo sagatavotību (piemēram, atklātiem treniņiem, amatierturnīriem utt.);
  • jauniešu iesaistei brīvprātīgajā darbā;
  • radošai pašizpausmei (piemēram, radošām darbnīcām, izstāžu veidošanai, meistarklasēm utt.);
  • saturīga un kvalitatīva brīvā laika aktivitāšu organizēšana, esošā piedāvājuma dažādošanai;
  • drošas un sakārtotas vides veidošanai Gulbenes novadā.

Projektu iesniegšana līdz 2024.gada 30.aprīlim plkst. 16:00

Neskaidrību un/vai jautājumu gadījumā sazināties, zvanot uz tālr.: +371 22407641 vai rakstot: linda.lapere@gulbene.lv

Konkursa nolikums un nepieciešamā dokumentācija:

https://drive.google.com/drive/folders/1RrhEml30I5uJTMKXrkpv2nwpJwrMh2g5?usp=sharing