Ir noslēdzies Gulbenes novada jauniešu centra “Bāze” pirmais maza mēroga partnerības projekts “Be mobile!”. Projekta mērķis bija uzlabot zināšanas, prasmes un kompetences jaunatnes mobilajā darbā, tajā pašā laikā dalīties ar iegūto Latvijā, Rumānijā un citur, kas kopēji uzlabo jauniešu dzīves kvalitāti lauku reģionos.

Jaunatnes darbinieki no Latvijas un Rumānijas veica dažādus pasākumus un aktivitātes mobilā darba pilnveidošanai. Tika organizētas pieredzes vizītes Gulbenē, Siguldā un Izvoarele (Rumānijā), lai smeltos iedvesmu par dažādu mobilā darba veikšanu lauku reģionos.

Tika novadītas mācības par mobilo darbu, kurās bija iespēja uzzināt veiksmīga mobilā darba principus un jauniešu iesaisti tajā. Kā arī tika organizētas tiešsaistes diskusijas, kurās jaunatnes darbinieki dalījās labā praksē mobilā darba ietvaros.

Visa projekta laikā, jauniešu centrs “Bāze” organizēja mobilo darbu Gulbenes novada pagastos, kuros nav pieejami jauniešu centri, ļaujot pagasta jauniešiem lietderīgi un aktīvi pavadīt brīvo laiku kopā ar jaunatnes darbiniekiem. Lai mobilais darbs būtu veiksmīgāks un jauniešiem interesantāks, tika veikta situācijas analīze – anketēšana.

Rezultātā tika izstrādāts un izveidots resursu rīks – kartiņas, ar mērķi palīdzēt organizācijām un jaunatnes darbiniekiem, kas ir sava jaunatnes mobilā darba ceļa sākumā. 28.februārī noslēguma pasākumā “Destination Be mobile” tika prezentēti projekta rezultāti un “Be mobile KIT” kārtis, kas palīdzēja sniegt nelielu ieskatu kā mobilajā darbā var izmantot, projekta ietvaros izveidoto, resursu rīku.

Pasākums ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības. Tas atspoguļo tikai autora viedokli,
un Komisija nav atbildīga par tajā ietvertās informācijas iespējamo lietojumu.