Jaunatnes darbinieki no četrām organizācijām Latvijā un Rumānijā projekta “Be Mobile!” ietvaros četrus mēnešus veica mobilo darbu savos reģionos, ar mērķi izmantot esošās un testēt jaunas mobilā darba metodes, kuras iegūtas no sava reģiona izpētes (jauniešu anketēšanas), partneru pieredzes un mācībām par mobilo darbu.

No jūlija līdz novembrim Siguldas novada Jaunrades centra jauniešu iniciatīvu centrs “Mērķis” īstenoja mobilitātes darbu Siguldas novada Morē, Inčukalnā, Gaujā, Jūdažos, Inciemā, Raganā, Mālpilī, Sunīšos, Allažos un Lēdurgā. Kopumā projekta ietvaros mobilais darbs ar jaunatni tika veikts trīsdesmit četras reizes, kopā sastādot 145 stundas. Mobilā darba galvenais mērķis bija iepazīt Siguldas novadā dzīvojošus jauniešus, noskaidrot viņu vēlmes, vajadzības un iespējas dažādu aktivitāšu īstenošanā.

Mūsu partneri “Curba de Cultura” Rumānijā, Izvoarele reģionā, par mobilā darba aktivitātēm projekta ietvaros stāsta šādi: “Šogad Tinemobilul (mobilais busiņš) ir bijis vēl vairāk ceļā, apmeklējot vairāk ciematu nekā iepriekš, atnesot filmu projekcijas, spēles, sporta sacensības, darbnīcas un, protams, izaicinājumus visiem tajā iesaistītajiem cilvēkiem, vai tie būtu mūsu jaunatnes darbinieki vai brīvprātīgie, kas gatavo jaunas un aizraujošas aktivitātes katrā tikšanās reizē ar jauniešiem.”

Savukārt, otri partneri – Rumānijas asociācija “CSCD” stāsta: “Labos laikapstākļos varējām rīkot aktivitātes skolas pagalmā – tur jaunieši mēdz “tusēt”. Kad laika apstākļi kļuva sliktāki, mums bija jāiet iekšā – skola un vietējais bārs palīdzēja ar telpu. Mēs ejam visur, kur ir jaunieši, lai varētu viņus satikt un kopā darboties.”

Gulbenes novada jauniešu centrā “Bāze” projekta ietvaros no jūnija līdz septembrim strādāja mobilais darbinieks, kurš kopā ar “Bāze” darbiniekiem un jauniešiem izbraukājām visus pagastus, kuros nav pieejami jauniešu centri, taču ir paši jaunieši. Ar laiku konstatējām, ka vislielākā jauniešu atsaucība vasaras periodā ir Druvienā, taču skolas periodā – Tirzā. Iecienītākās aktivitātes mobilajā darbā ir saistītas ar aktīvu kustēšanos un sportu, turpretim, kāršu un galda spēles nav tik aktuālas.

Pasākums ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības. Tas atspoguļo tikai autora viedokli, un Komisija nav atbildīga par tajā ietvertās informācijas iespējamo lietojumu.