“Be Mobile!” mācības

Jauniešu centrs “Bāze” kopā ar partneriem no Siguldas jauniešu iniciatīvu centra “Mērķis” un  jaunatnes darbiniekiem no Rumānijas, asociācijām “Curba de Cultura” un “CSCD”, 8. un 9. novembrī organizēja tiešsaistes mācības “Mobile work +/-”.

Kopā ar divām superīgām mācību vadītājām – Sigitu un Ievu – pārrunājām, diskutējām un mācījāmies jaunatnes mobilā darba terminoloģiju, principus, kritērijus un nepieciešamību iegūt informāciju un plānot mobilās aktivitātes gaitu. Tika iegūti gan pozitīvi veiksmes, gan ne tik pozitīvi pieredzes stāsti no iesaistītajām organizācijām, dalībniekiem, kā arī, dažādi mobilā darba piemēri no pieaicinātajiem mācību viesiem.

Mācību mērķis bija pilnveidot jaunatnes darbinieku zināšanas par to, kas ir mobilais darbs ar jauniešiem un kas jāņem vērā to organizējot, neformālu apmācību vidē. Daži dalībnieki paši atzina, ka iepriekš nebija pazīstami ar mobilā darba terminoloģiju, novērtējot iegūto, īpaši “trikus” kā iesākt no noturēt mobilo darbu savā reģionā. Citi dalās ar tādām atziņām kā “ir ļoti svarīgi plānot mobilā darba aktivitātes laicīgi, paturot prātā virkni faktoru un lietu, kas to var ietekmēt, sākot no aktivitāšu grafika pielāgošanas un beidzot ar jauniešu uzticības iegūšanu” un “mums jābūt elastīgiem un atvērtiem, organizējot un veidojot jauniešiem paredzētas aktivitātes”.

“Bāze” komanda ir pozitīvi noskaņota, ka ar šīm mācībām ir pilnveidojusi sava un Projektā iesaistīto organizāciju darbinieku kompetences un likusi pamatu vismaz kādam jaunatnes darbiniekam, īpaši, saņemot komentāru: “Visam ir jāsākas no kaut kurienes, man šīs apmācības bija sākums mobilā darba jomā.”

*Mācības organizētas GNJC “Bāze” Erasmus+ maza mēroga partnerības projekta “Be Mobile!” (Nr. 2022-1-LV02-KA210-YOU-000084078) ietvaros. Pasākums ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības. Tas atspoguļo tikai autora viedokli, un Komisija nav atbildīga par tajā ietvertās informācijas iespējamo lietojumu.