Gulbenes novada jauniešu centrs “Bāze” no 1.augusta līdz 31.oktobrim īstenoja projektu “Krustojums”, ar mērķi sekmēt jauniešu interešu aizstāvību Gulbenes novadā, izveidojot jaunatnes lietu konsultatīvo komisiju (JLKK).

Projekta ietvaros darba komanda regulāri tikās, lai iepazīstinātu ar sevi un iestādes sasaisti ar jauniešu darbu, plānotu Gulbenes novada jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas  izveidi un sastāvu un pārrunātu jauniešu vēlmes un vajadzības.

Darba grupa ieguva pieredzi apmaiņas vizītē, dodoties uz Aizkraukli, Bausku un Jūrmalu, vērojot, cik veiksmīgi strādā jaunatnes darbs un konsultatīvā komisija šajās pašvaldībās.

Gulbenes novada pašvaldības darbinieki un jaunieši ieguva zināšanas par komisijas izveidi un jauniešu līdzdalību divu dienu mācībās, kuras vadīja Linda Kalniņa-Roderte. Pirmajā mācību daļā izskatot jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas struktūru, tās mērķus un uzdevumus, otrajā mācību dienā apspriežot jauniešu interešu aizstāvības aspektus un veidus jauniešu iesaistei lēmumu pieņemšanas procesos.

Lai iegūtu novada jaunatnes domas par svarīgiem un aktuāliem jautājumiem, tika organizēts pasākums “Kafija ar politiķiem”, kurā kopīgās diskusijās piedalījās 7 domes deputāti, 13 pašvaldības darbinieki un 40 jaunieši. Pasākums ieguva ļoti pozitīvas atsauksmes gan no jauniešu, gan no politiķu puses, kā arī aicinājumu, lai jaunieši un politiķi biežāk tiekas “krustojumā”.

Šobrīd darba grupa no projekta norises laikā iegūtās pieredzes un zināšanām strādā pie jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas nolikuma izveides. Šis projekts īstenots ar tālāku redzējumu Gulbenes novada jauniešu politikas plānošanai un īstenošanai. Ceram un strādāsim pie tā, lai tiktu īstenots veiksmīgs un progresīvs šīs komisijas darbs mūsu novadā!

Jaunieši – tā ir mūsu nākotne.

*Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.