Gulbenes novada jauniešu centra “Bāze” stuktūrvienība Rankas pagasta jauniešu iniciatīvu centrs “B.u.M.s.” ir jauna kolēģa meklējumos!

Ja esi aktīvs, atvērts un gatavs darbam ar jauniešiem un bērniem, tad kļūsti par JIC “B.u.M.s.” jaunatnes darbinieku!

Gulbenes novada jauniešu centrs “Bāze”, reģistrācijas numurs 50900019331, aicina pieteikties darbā uz Gulbenes novada jauniešu centra “Bāze” struktūrvienības Rankas pagasta jauniešu iniciatīvu centra “B.u.M.s.” jaunatnes darbinieka  (profesijas kods 2422 57) amatu uz nenoteiktu laiku.

Gulbenes novada jauniešu centrs “Bāze” piedāvā:

 • aizraujošu un dinamisku darbu;
 • iespēju pilnveidoties un īstenot savas idejas;
 • mūsdienīgu darba vidi,stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
 • mēnešalgu sākot no 807,00 EUR (36.saime, I līmenis, 6.mēnešalgu grupa, 2.kategorija) pirms nodokļu nomaksas līdz 947,00 EUR
  (36.saime, I līmenis, 6.mēnešalgu grupa, 3.kategorija) pirms nodokļu nomaksas

 

 • Galvenie amata pienākumi:
 • saturīga brīvā laika organizēšana bērniem un jauniešiem, darbā izmantojot neformālās izglītības metodes;
 • iegūt un analizēt informāciju par jauniešu interesēm, vajadzībām un iespējām;
 • sekmēt jauniešu sadarbību, pieredzes apmaiņu un iesaistīšanu jaunatnes organizācijās vai jauniešu iniciatīvas grupās un brīvprātīgajā darbā;
 • nodrošināt nepieciešamo atbalstu jauniešu iniciatīvām, organizēt jauniešu individuālāsun grupu konsultācijas par jauniešiem aktuālām tēmām;
 • iesaistīt Gulbenes novada jauniešus neformālās izglītības aktivitātēs, veicināt jauniešu iesaistīšanu dažādos starptautiskos projektos un programmās;
 • organizēt JC darbību un vadīt JC saimniecisko darbību;
 • līdzdarboties Gulbenes novada jauniešu tematisko, informatīvo, izglītojošo un atpūtas pasākumu organizēšanā, veidot un noformēt ilustratīvus materiālus;
 • attīstīt mobilo jaunatnes darbu Gulbenes novada lauku teritorijās, kur ikdienā netiek veikts regulārs darbs ar jaunatni;

Prasības pretendentiem:

 • vidējā izglītība;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • labas angļu valodas zināšanas;
 • labas digitālās prasmes (MS Office);
 • labas komunikācijas prasmes;
 • labas organizatoriskās spējas;
 • prasme analizēt informāciju un patstāvīgi pieņemt lēmumus;
 • vēlme strādāt ar bērniem un jauniešiem;

 

Par priekšrocību tiks uzskatīts: Pieredze darbā ar jaunatni, līdzdalība jauniešu projektos vai brīvprātīgajā darbā.

Motivācijas vēstuli (līdz vienai A4 lp.), CV (ieteicams – Curriculum Vitae Europass formātā), izglītības un profesionālās kvalifikācijas apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī rekomendācijas, ja tādas ir, pretendenti var iesniegt līdz 2023.gada 24.novembrim pulksten 18:00

 • nosūtot pa pastu, ievietotu slēgtā aploksnē ar norādi “Pieteikums Gulbenes novada jauniešu centra “Bāze” struktūrvienības Rankas pagasta jauniešu iniciatīvu centra “B.u.M.s.” jaunatnes darbinieka amata vakancei” Gulbenes novada jauniešu centram “Bāze”, Brīvības ielā 22, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401;
 • nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi: jc.baze@gulbene.lv.

Motivācijas vēstulē aicinām iekļaut atbildes uz šādiem jautājumiem:

 • Kāda tavuprāt ir jaunatnes darbinieka ikdienā jauniešu centrā?
 • Kādam ir jābūt jaunatnes darbiniekam?
 • Kas Tevi visvairāk biedētu darbā ar jauniešiem?
 • Kāda ir Tava superspēja?

Pieteikumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. 

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679) Gulbenes novada pašvaldība informē, ka:

 • Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi.
 • Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90009116327, kontaktinformācija: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401. Papildus informāciju norādīta http://www.gulbene.lv/lv/2015-04-21-13-37-30/datu-aizsardziba

Tālrunis informācijai: +371 26354557