No 20.septembra līdz 21.septembrim projekta “Krustojums” ietvaros norisinājās pieredzes brauciens uz Aizkraukles novada interešu izglītības centru, Bauskas novada pašvaldību un Jūrmalas jauniešu māju. Pieredzes brauciena mērķis bija iepazīt kā citās pašvaldībās darbojas izveidotās jaunatnes lietu  konsultatīvās komisijas, smelties zināšanas un pieredzi, lai šo padomdevēja institūciju ieviestu arī Gulbenes novadā.
Pieredzes braucienā devās pārstāvji no Gulbenes novada jauniešu centra “Bāze”, jauniešu domes, Pašvaldības policijas, bāriņtiesas, bibliotēkas, Gulbenes novada vidusskolas un Izglītības pārvaldes. Brauciena laikā darba grupa iepazina 3 jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas, kura katra strādā sava novada jauniešu interesēs. Bauskas pašvaldības pārstāvji uzskata, ka šī komisija nesa īpašu atbalstu šajā gadā pārstāvot Latvijas jauniešu galvaspilsētu.

 

Katrā no apmeklētajiem novadiem darbs atšķīrās, līdz ar to gūtā pieredze un zināšanas ir bagātīgas ar dažādiem veiksmes un neveiksmes stāstiem, pielietotajām metodēm, ieteikumiem un padomiem, jauniem kontaktiem un nākotnes plāniem.
Ticam, ka arī Gulbenes novadā šīs komisijas izveide spēs dot sadarbību, idejas, risinājumus un darba ar jaunatni saskaņotu īstenošanu!
*Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.