1. oktobrī Gulbenes novada jauniešu centrā “Bāze” norisinājās pirmās no divām apmācībām par jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas(JLKK) izveidi.

Apmācībās piedalījās potenciālie komisijas locekļi – darbinieki no dažādām Gulbenes pašvaldības iestādēm un Gulbenes novada jaunieši. Apmācību mērķis bija uzzināt par JLKK struktūru, uzdevumiem un mērķiem. Mācības vadīja jaunatnes jomas eksperte Ilze Zvejniece-Laumane

Lai padziļinātāk izprastu JLKK izveides procesu, mācību dalībnieki tika sadalīti grupās. Katrai grupai mācību laikā bija trīs uzdevumi:

  1. kopā izrunāt un noteikt potenciālās Gulbenes novada jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas mērķi un uzdevumus,
  2. izdomāt komisijas sastāvu, tās iespējas un pienākumus
  3. noteikti galvenos punktus nākotnes JLKK nolikumam.

Pēc grupu darbiem, visas tēmas tika kopīgi izrunātas un saliktas vienā kopīgā plānā.

Mācību mērķis bija iepazīstināt dalībniekus ar jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas pamatprincipiem, lai nākotnē šī komisija tiktu izveidota un strādātu arī Gulbenes novadā.

*Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros