Ir veiksmīgi noslēgusies otrā “Be Mobile!” jaunatnes darbinieku mobilitāte. No 8. septembra līdz 12. septembrim Siguldas jauniešu iniciatīvu centrā “Mērķis” un Gulbenes novada jauniešu centrā “Bāze” viesojās jaunatnes darbinieki no Rumānijas, asociācijām “Curba de Cultura” un “CSCD”, lai iepazītos kā Latvijā tiek veikts mobilais darbs ar jauniešiem un bērniem. Mērķis šai aktivitātei ir pieredzes apmaiņa, iedvesmošanās no projekta partnerorganizācijām, vērojot viņu darbu savos reģionos un iegūtu jaunas mobilā darba metodes, kā arī salīdzinātu ar pieredzēto savā valstī.

10 mobilitātes dalībnieki no Latvijas un Rumānijas pavadīja 5 aizraujošas dienas Siguldā un Gulbenē. Jaunatnes darbinieki no Siguldas iepazīstināja partnerus ar jaunatnes jomas aktualitātēm savā novadā, pastāstīja par aktuālajiem un jau realizētajiem projektiem. Mobilā darba ietvaros devās uz divām ļoti atšķirīgām vietām – skolas sporta laukumu Lēdurgā un veikparku Mālpilī, parādot, ka mobilo darbu ar jaunatni vajag veikt ne tikai mazos lauku ciematos.

Otrajā mobilitātes daļā dalībnieki iepazinās ar visiem Gulbenes novada jauniešu centriem, viņu ikdienas darbu un domām par mobilo darbu novadā, vēroja kā GNJC “Bāze” mobilā darba veicējs Rolands viesojas Tirzā. Esam priecīgi par viņa entuziasmu pavadīt laiku kopā ar bērniem un jauniešiem no attālākiem pagastiem, nav svarīgi cik daudzi ir atnākuši uz aktivitāti, ir svarīgi sniegt vismaz vienam jaunietim citādu iespēju kā pavadīt laiku radoši un bez ekrāniem.

Mobilitāte organizēta GNJC “Bāze” Erasmus+ maza mēroga partnerības projekta “Be Mobile!” (Nr. 2022-1-LV02-KA210-YOU-000084078) ietvaros.

*Pasākums ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības. Tas atspoguļo tikai autora viedokli, un Komisija nav atbildīga par tajā ietvertās informācijas iespējamo lietojumu.