Viens par visiem un visi par vienu!

No 20.augusta līdz 28.augustam Gulbenes novada jauniešu centrs “Bāze” īstenoja Erasmus+ programmas
jauniešu apmaiņas projektu “One for All – All for One”. Jaunieši no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Rumānijas
un Maķedonijas vairāk kā nedēļu pavadīja kopā Gulbenes novadā, atpūtas kompleksā "Dīķsalas", lai
saliedētos, iepazītu jaunas kultūras, iegūtu zināšanas par projekta tēmām un lietderīgi pavadītu savu brīvo
laiku.


Jauniešu apmaiņas mērķis bija iekļaut Eiropas valstu jauniešus dažāda veida aktivitātēs, ar mērķi sniegt
zināšanas jauniešiem par sociālo iekļaušanu, dažādību un dalību demokrātiskā dzīvē, kā arī līdzdalību un tās
veidiem, izmantojot dažādus kultūras un mākslas virzienus. Ar tādu nozaru palīdzību kā mediji, teātris, dejas
un māksla, tika likts uzsvars uz to, kā mēs varam motivēt jauniešus iesaistīties un līdzdarboties savas un citu
dzīves kvalitātes un apkārtējās vides uzlabošanā. Kā arī šis projekts ļāva jauniešiem paplašināt zināšanas par
Eiropas mēroga programmu sniegtajām iespējām.


Rezultātā jaunieši dalījās ar saviem veikumiem pasākumā “Zinību gadatirgus”, veidojot izstādi no pašu
fotogrāfijām par tēmu – līdzdalība, izrādīja savus mākslas darbus, kā arī demonstrēja deju priekšnesumu.
Projekta laikā jaunieši ir izveidojuši draudzīgas attiecības savā starpā un joprojām dalās atmiņās par
piedzīvoto. Labprāt plāno uzturēt kontaktus, turpmāk veidot dažāda veida sadarbības un iesaistītes arī
nākamā gada projektos Latvijā.


Projekta Nr. 2022-1-LV02-KA151-YOU-000063465
*Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības. Tas atspoguļo tikai autora viedokli, un Komisija nav
atbildīga par tajā ietvertās informācijas iespējamo lietojumu.