Ir sācies Gulbenes novada jauniešu centra “Bāze” projekts “Krustojums”, kas tika iesniegts Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras organizētā atklātā projektu konkursa “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī” ietvaros. Projekta mērķis ir sekmēt jauniešu interešu aizstāvību Gulbenes novadā, darba grupai izvērtēt esošo situāciju un iegūt pieredzi un zināšanas, lai izveidotu jaunatnes lietu konsultatīvo komisiju, kas ietver visus darbā ar jaunatni iesaistītos un jauniešus, veicinot sadarbību un rīcību jauniešu interesēs ilgtermiņā.

Projekta īstenošanas laiks ir paredzēts no 2023.gada 1.augusta līdz 2023.gada 31.oktobrim, ietverot tādas aktivitātes kā darba grupas tikšanās, apmācības un pieredzes brauciens par jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas izveidi un aktivitāte “Kafija ar politiķiem”, lai veidotu vidi, kur jauniešiem un politiķiem satikties, iepazīties un pārrunāt jauniešiem aktuālus jautājumus.

Projekta “Krustojums” rezultāts nesīs ieguldījumu Gulbenes novada pašvaldības turpmākajai stratēģiskajai jaunatnes attīstības plānošanai, sekmēs jauniešu interešu aizstāvību un spēs dot kvalitatīvu piemēru – kā savu darbību turpmāk virzīt jauniešu domei.

*Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros