Gulbenes novada jauniešu centrā “Bāze” ir sākusies aktīva darbība Erasmus+ maza mēroga partnerības projektā “Be Mobile!”, kura mērķis ir uzlabot zināšanas, prasmes un kompetences jaunatnes mobilajā darbā.

Projekta realizēšanā piedalās četras organizācijas no Latvijas un Rumānijas – GNJC “Bāze”, JIC “Mērķis”, “Curba de Cultură” un “CSCD” (Asociatia Centrul pentru Dezvoltare Comunitara Durabila). “Be Mobile!” ietvaros partneri dalās mobilā darba pieredzē, analizē situāciju savā organizācijā, izglīto jaunatnes darbiniekus un attīsta un nostiprina jaunatnes mobilā darba sistēmu, kā arī izstrādā rīku – kartiņas, kuras strādās kā palīgs jebkurai organizācijai, kurai nepieciešama mobilā darba pilnveide savā reģionā. Plānotas arī divas jaunatnes darbinieku apmaiņas, viena Latvijā un viena ciemos – Rumānijā.

Šo projektu GNJC “Bāze” redz kā iespēju attīstīt mobilo darbu Gulbenes novada pagastos, kuros nav skolu un jauniešu centru, kur jauniešiem saturīgi pavadīt savu brīvo laiku kopā ar citiem vienaudžiem. Lai jaunieši pašattīstītos, noteicošais nav vieta vai telpa, bet gan iespēja.

Projekta nr. 2022-1-LV02-KA210-YOU-000084078