No 20. līdz 23. martam divas jauniešu centra “Bāze” darbinieces apmeklēja trešo un
noslēdzošo moduli projektā “Lobbying for youth work”, ko organizēja Jaunatnes
starptautisko programmu aģentūra.

 

Visa projekta laikā darbiniecēm bija iespēja apgūt jauniešu interešu aizstāvības
pamatus, kā arī mācīties pārstāvēt savu darbu, jauniešus un darbiniekus dažādos līmeņos.
Projekts sniedza lielisku iespēju mācīties vienam no otra, iepazīstot dažādu valstu darba
kultūras un jaunatnes darba veidus, kā arī, apzinot jaunatnes darbinieku lielākos
izaicinājumus saistībā ar darba ar jaunatni veikšanu.

Apmācību laikā, kopā ar Eiropas līmeņa jaunatnes jomas ekspertiem, tika apgūtas dažādas matricas un veidi jaunatnes darba veikšanai, un analizēšanai. Tāpat projekts sniedza iespēju mācīties strukturēti un kvalitatīvi ilgtermiņā plānot jaunatnes jomas darbu, apzinoties arī esošos resursus un jaunatnes darbinieku, jauniešu kapacitāti un spējas.

Tāpat moduļa laikā, Gulbenes novada jaunatnes lietu speciālistei bija iespēja dalīties pieredzē par jaunatnes darbu un tā struktūru, kā arī paveiktajām aktivitātēm saistībā ar projektu, vietējai Vācijas jaunatnes un sociālās jomas pārstāvjiem, sociālās dienas pasākuma ietvaros.

 

2.maijā tika organizētas arī aktivitātes jauniešu centra “Bāze” darbiniekiem un Gulbenes novada jauniešu domei, lai arī viņus iepazīstinātu ar mācību projekta laikā iegūtajām zināšanām un pieredzi. Caur neformālās izglītības aktivitātēm darbinieki un jaunieši no jauniešu domes mācījās pārstāvēt savas un jauniešu intereses. Aktivitātes to dalībniekiem sniedza arī iespēju iejusties lēmumpieņēmēja kurpēs, lai apzinātos, ka lēmumpieņemšana pašvaldībā un valstī nudien nav viegls process.