Rezultāti pēc Gulbenes novada jauniešu centra “Bāze” 2022.gada noslēguma jauniešu anketēšanas:

Respondentu skaits : 104

Decembra vidus- Janvāra vidus

2022.gada decembra vidū tika uzsākta un nu ir noslēgusies jauniešu ikgadējā anketēšana, kuras ietvaros ik gadu tiek noskaidrotas jauniešu prioritātes, vēlmes un vajadzības nākamajiem darba periodiem, lai darbu ar jauniešiem un jauniešu centru piedāvāto atbalstu, aktivitātes, maksimāli balstītu jauniešu interesēs un vajadzībās.

Kopumā anketēšanā piedalījās 104 Gulbenes novada jaunieši, kuri atbildēja uz astoņiem jautājumiem, kā arī, bija aicināti brīvi izteikties un rakstīt ierosmes anketas noslēgumā.  Anketā viedokli, lielākoties izteica, jaunieši vecumā no 13 līdz 15 gadiem, taču kopumā deviņi anketēšanas dalībnieki bija arī vecumā virs 20 gadiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tāpat arī, manāmi lielāko anketēšanā aptverti Gulbenes novada iedzīvotāju daļu, sevī ietvēra vidusskolas skolēnu atstātās atbildes un izteiktais viedoklis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anketēšanas rezultātā tika noskaidroti arī jauniešu brīvā laika pavadīšanas veidi, kas sevī iekļauj kā pulciņus, tā sportiskās aktivitātes, brīvprātīgo darbu un dažādas citas nodarbes, kas liek secināt, ka jauniešu intereses, lai arī mēdz dažādos lauciņos dominēt, tomēr, ir pat ļoti dažādas, dažādu jomu aptvertas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tāpat arī jaunieši izteica savas patikas attiecībā pret dažādajiem aktivitāšu veidiem, respektīvi, izvēloties sev tīkamākos. Izklaides pasākumi un aktivitātes, kas sevī ietver kultūras norises, ir tīkamākās 76% jauniešu. Teju 50% aptaujāto jauniešu arī par tīkamajām min nometnes, ar Eiropu saistītās aktivitātes, ekskursijas, radošās darbnīcas un ar veselīgu dzīvesveidu saistītās aktivitātes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respondentiem tika uzdots jautājums arī par to, kādas aktivitātes būtu nepieciešams organizēt vairāk. Arī šajā jautājumā dominējošā atbilde skar izklaides aktivitātes. Jaunieši arī izsaka viedokli par to, ka nepieciešams organizēt vairāk sporta un aktīvās atpūtas aktivitātes. Tāpat izsaka vēlmi pēc vissezonas slidotavas un piedzīvojumu parka esamību Gulbenes novadā.