Fantastiska pieredze 7 dienu garumā Itālijā! Tieši tā raksturo šo mācību komandējumu mūsu kolēģi – jauniešu centra “B.u.M.s.” vadītājs Arnolds Apsītis un Gulbenes novada jauniešu centra “Bāze” sabiedrisko attiecību speciāliste Džesija Olekša. 

No 18.oktobra līdz 24. oktobrim Arnolds un Džesija piedalījās mācībās par personīgo un profesionālo izaugsmi, darbā ar jaunatni. Šīs nedēļas garumā apgūstot dažādas metodes, kas palīdz atbalstīt jauniešus, iedvesmot tos un sniegt iespēju līdzdarboties. Tika pārrunātas tēmas par jauniešu iesaisti, par viņu darbu iespējām Eiropā un par līdzdalību sabiedrībā.   

Šajā projektā piedalījās, darbā ar jaunatni iesaistītie, no 10 valstīm – Itālijas, Grieķijas, Polijas, Rumānijas, Latvijas, Čehijas, Spānijas, Maltas, Kipras un Serbijas. Līdz ar to katrs dalībnieks spēja dalīties savā kultūrā un pieredzē darbā ar jaunatni. Vienā no mācību dienām tika runāts par jauniešu nodarbinātību un bezdarbu, tā iespējām, cēloņiem un sekām. Ļoti vērtīgi bija uzzināt par esošām situācijām, kas notiek katrā no iepriekš pieminētajām valstīm. Tika izteikti priekšlikumi un varianti, kā varētu uzlabot un ietekmēt darba iespējas jauniešiem.  

Projekta ietvaros mūsu kolēģi ieguva zināšanas par dažādām metodēm, kuras, turpmāk, varēs izmantot darbā ar jaunatni savos jauniešu centros. Tās pielietojot ikdienā vai atsevišķos gadījumos, iespējams varēs iesaistīt vairāk jauniešus, tos motivēt darboties un veicināt līdzdarbošanos ikdienas un sabiedriskajā dzīvē.   

Arnolds atzīst, ka apmācības viņu pārsteidza ar daudz jaunām zināšanām un dažādo Eiropas kolēģu pieredzi. Metodes, kuras apguva projekta laikā, noteikti noderēs darbā ar lokālo un lauku reģionu jaunatni. Lieki teikt, ka savstarpējā zināšanu apmaiņa, starptautisko pieredžu uzklausīšana un dalīšanās labajā praksē ļāva Arnoldam aizgūt dažādas idejas jau esošo metožu modificēšanai, to pilnveidošanai un jaunu apgūšanai. Kopumā šo pieredzi Arnolds vērtē kā pozitīvu un lietderīgu, kā arī pilnveidojošu, jo tā noteikti ļaus darbu ar jaunatni veikt ar jaunu kvalitāti.  Savukārt, Džesijai bija lietderīgi iegūt zināšanas arī savai nozarei,  un uzzināt kā iesaistīt un motivēt jauniešus ar sociālo tīklu palīdzību.