Ik gadu, oktobrī, Eurodesk organizē “Time to Move” kampaņu, kuras ietvaros caur visdažādākajām tiešsaistes un klātienes aktivitātēm tiek likts uzsvars uz jauniešu informēšanu par viņu iespējām Eiropas projektos, dodoties uz ārvalstīm brīvprātīgajā darbā, vai pašiem rakstot un īstenojot projektus, iepazīstot Eiropu un iegūstot labu pieredzi nākotnei.  

Gulbenes novada jauniešu centrs “Bāze”, kā Eurodesk reģionālais koordinators, sadarbībā ar informācijas punktiem Vidzemē – Siguldas novada Jaunrades centru, Alūksnes Bērnu un jauniešu centru, Valmieras novadu, Limbažu Bērnu un jauniešu centru, Aizkraukles Interešu izglītības centru un Madonas novada pašvaldību otro gadu pēc kārtas, šīs kampaņas ietvaros, organizēja erudīcijas spēli “ES pieDALOS”, kura šogad norisinājās 18.oktobrī, Aizkrauklē. 

Spēlē tiekoties 45 dalībniekiem un pārstāvot visus Eurodesk Vidzeme novadus, tika aizvadītas intensīvas un aizraujošas četras stundas, kuru laikā dalībniekiem bija iespēja iepazīties un saliedēties vienam ar otru, iepazīt aizraujošo Aizkraukles Interešu izglītības centra ikdienu, klausīties pieredzes stāstu un uzdot jautājumus Rūjienas jauniešu centra Eiropas brīvprātīgajai. Visbeidzot, piedalīties erudīcijas spēlē, vienlaikus pārbaudot un pilnveidojot savas zināšanas par Eurodesk tīklu, jauniešu mobilitātes iespējām un Eiropas jaunatnes mērķiem. 

Spēles laikā, dalībniekiem, pārstāvot savu novadu komandas, bija nepieciešams izspēlēt 3 kārtu uzdevumus:

  • Izmantojot Kahoot aplikāciju, atbildēt uz jautājumiem par Eurodesk tīkla, Erasmus+ un Eiropas Solidaritātes korpusa darbību un iespējām;
  • Balstoties uz Eiropas jaunatnes mērķi Nr.6 – izveidot apstākļus, kas jauniešiem lauku apvidos ļautu izmantot savu potenciālu. Izveidot/uzzīmēt jaunietim labvēlīgu pagastu, kurā viņš varētu ņemt aktīvu līdzdalību, pilnveidoties un justies droši. 
  • Balstoties uz Eiropas jaunatnes mērķi Nr.5 – sniegt atbalstu psihoemocionālās un garīgās veselības uzlabošanai, tādējādi veicinot visu jauniešu sociālo integrāciju. Atbilstoši dotajai X jaunieša situācijai, izveidot īsu etīdi ar situācijas risinājumu. 

Kā atzīst paši dalībnieki šāda veida pasākumi ir vērtīgi tādēļ, ka ir iespēja gūt jaunas zināšanas, iepazīt jauniešus no citiem novadiem, pārrunāt un dalīties pieredzē kā arī smelties idejas jaunu aktivitāšu veidošanā. 

Erudīcijas spēle “ES pieDALOS 2.0” tika organizēta ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras un Eurodesk Latvia finansiālu atbalstu.