Laika posmā no 2022.gada 9.-18.augustam Gulbenes novada jauniešu centrs “Bāze” kopā ar partneriem no Itālijas, Portugāles, Rumānijas un Grieķijas īstenoja Erasmus+ programmas jauniešu apmaiņas projektu “Power of Healthy lifestyle”, Nr. 2019-3-LV02-KA105-002837. Pēc salīdzinoši ilgā pārtraukuma no dalības starptautiskajos projektos bija patiess prieks satikt pozitīvus, apņēmības pilnus un motivētus jauniešus, kuri 10 dienas pavadīja Galgauskas pagastā, Gulbenes novadā, lai kopā mācītos un dalītos pieredzē par veselīgu dzīvesveidu caur sportu, veselīgu uzturu un netradicionālu pieeju sporta veidiem. Kopumā projektā dalību ņēma 40 jaunieši un grupu līderi.

Ikdiena dalībniekiem bija piesātināta ar visdažādākajām aktivitātēm sākot ar ik rīta enerdžaizeriem, rīta apļiem, līdz pat grupu/individuālajiem darbiem, diskusijām, prezentācijām, praktisko līdzdarbošanos un savu ideju ģenerēšanu un īstenošanu. Protams, starp nodarbībām neaizmirstot atpūsties, iepazīt vienam otra kultūru un pavadīt saturīgi brīvo laiku. Kā jau zināms jaunu ieradumu maiņa prasa zināmu atbildību un laiku, kamēr mēs to iekopjam, tādēļ projekta laikā dalībnieku vidū īpaši tika aktualizētas tādas tēmas kā motivācija, disciplīna, līdzatbildība, lēmumu pieņemšana, sapratne, vienlīdzīgas iespējas u.c. Līdz ar to, ka projektu īstenojām un dzīvojām Galgauskas kultūras namā pašiem dalībniekiem bija jāizstrādā noteikumi un grafiki par to, kura komanda ik dienu atbildēs par konkrētiem sadzīviskiem pienākumiem, kas vienlaikus veicināja arī iepriekš minēto tēmu izpratni un svarīgumu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šeit arī pieredzes stāsts no vienas no dalībniecēm, Amandas: “Šis bija pirmais projekts, kurā piedalījos. Sākumā domāju, ka tas nebūs nekas īpašs un pēc iespējas ātrāk vēlējos nokļūt  atpakaļ mājās. Un tomēr – apkārtējo cilvēku harizma, enerģija, strauji izveidojošās draudzības un tematiskās aktivitātes pēkšņi mainīja manas domas. Tuvojoties projekta beigām tā vien vēlējos, lai tas turpinātos ilgāk. Projekta dienu laikā iepazinu dažādas kultūras un cilvēkus, kas lika man daudz ko apdomāt. Kopā ar jaunajiem draugiem piedzīvojām vārdiem neaprakstāmas emocijas, radās manas līdz šim iemīļotākās atmiņas.

Neskatoties uz to, ka esmu latviete, izstrādāto dienas programmu laikā atklāju daudz ko jaunu, ko pati pirms tam nezināju. Piemēram, vēsturi par brīnišķīgo lokāciju, kurā pavadījām šo laiku, braucām ekskursijā uz tādām vietām par kuru eksistenci es pat nenojautu, kā arī apmeklējām koncertu, kuru es visticamāk nebūtu iedomājusies apmeklēt, ja nebūtu projekta dalībniece.

Īsumā šis projekts vienmēr paliks manā atmiņā kā vislabāk pavadītais laiks. Tas padarīja šo vasaru par labāko, kas līdz šim bijusi. Iegūtajai būtiskajai pieredzei klāt nāk arī jaunie draugi no Itālijas, Portugāles, Rumānijas un Grieķijas, ar kuriem joprojām uzturam kontaktu arī pēc projekta beigām. Protams, tagad esmu apņēmusies piedalīties pēc iespējas vairāk starptautiskos projektos. Bija skumji atvadīties, bet esmu pateicīga par to, ka man tika sniegta iespēja tur būt. Paldies visiem, kas piedalījās, organizēja un atbalstīja – tas bija neaizmirstami.”

Ar lielu prieku un gandarījumu atskatāmies uz īstenoto projektu, dalībnieku un partneru atgriezeniskajām saitēm, pozitīvajām emocijām un pats svarīgākais, izteikto vēlmi atgriezties Latvijā, turpināt uzturēt kontaktus ar jauniepazītiem draugiem un atkārtoti piedalīties līdzvērtīgos projektos.

 

 

 

 

 

 

* Projekts finansēts ar Erasmus+ programmas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Eiropas Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.