Augusta otrajā nedēļā – no 8.augusta līdz 12.augustam notika piedzīvojumu nometne jauniešiem “Pazudis Kalnī”. Kāpēc piedzīvojumu? Tāpēc, ka jauniešiem bija iespēja piedzīvot to, ko viņi iepriekš nebija piedzīvojuši.

Tās bija piecas aizraujošas dienas. Pirmā diena bija viss par un ap iepazīšanos ar apkārtējo vidi – meža vidū,  nometnes vietas iekārtošanu un dalībnieku iepazīšanos. Otrā diena sākās ar nometnes lielāko atbalstītāju – Zemessardzes 26.kājnieku bataljona pārstāvju nodarbībām, kā ietvaros jaunieši guva zināšanas par to kā lasīt karti, orientēties mežā, par karjeras iespējām Zemessardzē, u.c.

Trešās dienas pirmajā daļā jaunieši apguva zināšanas par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta specifiku, karjeras iespējām un varēja piedalīties praktiskās nodarbībās, bet dienas otrajā pusē nometnes vietā ieradās Valsts robežsardzes pārstāvji, kuri stāstīja gan par studiju un karjeras iespējām, gan ļāva jauniešiem apskatīt tuvāk dienesta automašīnas, savukārt kinologi demonstrēja kā strādā ar suņiem. Taču tas nebija viss, ko jaunieši darīja trešajā dienā. Kas tad vēl notika? Jauniešiem bija dažādas citas kopīgas aktivitātes, pēc tikšanās ar iepriekš minēto dienestu pārstāvjiem, bet viena aktivitāte bija īpašs pārbaudījums lielākajai daļai dalībnieku – nakts patruļa. Ko nozīmē nakts patruļa? Tā ir aktivitāte kā ietvaros jaunieši tiek dalīti grupās, kuru uzdevums ir patrulēt jeb apsekot nometnes vietu un pārliecināties vai tai netuvojas kāda nepiederošā persona. Šī aktivitāte notika nakts laikā, kas prasīja īpašas koncentrēšanās spējas un prasmes strādāt komandā.

Ceturtā diena bija piesātināta ar dažādām aktivitātēm, gan par mentālo veselību, gan darbu komandā, gan pašdisciplīnu un sevis iepazīšanu, ko vadīja GNJC “Bāze” darbinieki, bet vakarā viena forša komandas saliedēšanās aktivitāte – peintbols. Savukārt, piektajā dienā jauniešiem bija nometnes laikā apgūtā, piedzīvotā izvērtēšanas aktivitātes, pikniks, apliecību saņemšana un nometnes vietas sakopšanas darbi.


Piedzīvojumu pilnas piecas dienas, četras naktis nakšņots mežā un daudz jaunu zināšanu tika apgūts vienas nedēļas laikā – nometnes “Pazudis Kalnī” ietvaros.

Šī nometne nebūtu tapusi bez Gulbenes novada jauniešu centra “Bāze” atbalstītājiem, kuriem jāsaka īpašs paldies:
– vislielākais paldies Zemessardzes 26.kājnieku bataljona komandai, kuri gadu no gada sniedz gan tehnisko atbalstu, gan nometnes vietas un daudz dažādu noderīgu zināšanu nodrošināšanu;
– paldies arī Galgauskas pagasta pārvaldei par atbalstu ar dažādiem materiāliem;
– paldies nometnes ēdinātājiem SIA “Raino”, kuri visus šos trīs gadus, kamēr ir notikusi šī nometne, nodrošinājuši dalībniekus ar gardām maltītēm;
– paldies Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvjiem no Vidzemes reģiona brigādes Gulbenes daļas, kuri vienmēr jauniešiem sagatavo ne tikai informatīvo sadaļu par profesiju un karjeras iespējām, un praktisko informāciju par to kā novērst vai izvairīties no nelaimes gadījumiem, bet arī sagatavo dažādus vingrinājumus, ko dalībnieki varēja veikta;
– paldies Valsts robežsardzes dienesta pārstāvjiem no Viļakas pārvaldes, kuri jauniešiem sniedza ne tikai informāciju par profesiju un karjeras iespējām, bet arī deva iespēju iepazīties ar dienesta auto un redzēt kā strādā kinologi ar suņiem.

Liels paldies arī citiem pakalpojumu sniedzējiem un citiem atbalstītājiem.

 

Nometne tika organizēta ar Gulbenes novada pašvaldības finansiālu atbalstu.