Gulbenes novada jauniešu centrs “Bāze”, reģistrācijas numurs 50900019331, aicina pieteikties darbā uz Gulbenes novada jauniešu centra “Bāze” jaunatnes darbinieka  (profesijas kods 2422 57) amatu uz nenoteiktu laiku.

Gulbenes novada jauniešu centrs “Bāze” piedāvā:

 • aizraujošu un dinamisku darbu;
 • iespēju pilnveidoties un īstenot savas idejas;
 • mūsdienīgu darba vidi,stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
 • mēnešalgu sākot no 702,00 EUR (33.saime, IA līmenis, 6.mēnešalgu grupa, 2.kategorija) pirms nodokļu nomaksas līdz 842,00 EUR (33.saime, IA līmenis, 6.mēnešalgu grupa, 2.kategorija) pirms nodokļu nomaksas.

Galvenie amata pienākumi:

 • saturīga brīvā laika organizēšana bērniem un jauniešiem, darbā izmantojot neformālās izglītības metodes;
 • līdzdarboties iestādes darba organizēšanā un funkciju izpildē;
 • iegūt un analizēt informāciju par jauniešu interesēm, vajadzībām un iespējām;
 • sekmēt jauniešu sadarbību, pieredzes apmaiņu un iesaistīšanu jaunatnes organizācijās vai jauniešu iniciatīvas grupās un brīvprātīgajā darbā;
 • nodrošināt nepieciešamo atbalstu jauniešu iniciatīvām, organizēt jauniešu individuālās

un grupu konsultācijas par jauniešiem aktuālām tēmām;

 • iesaistīt Gulbenes novada jauniešus neformālās izglītības aktivitātēs, veicināt jauniešu iesaistīšanu dažādos starptautiskos projektos un programmās;
 • līdzdarboties Gulbenes novada jauniešu tematisko, informatīvo, izglītojošo un atpūtas pasākumu organizēšanā, veidot un noformēt ilustratīvus materiālus;
 • asistēt jauniešu centrā organizēto projektu pasākumu laikā;
 • nodrošināt starpkultūru dialogu jauniešu mērķauditorijā, iesaistot Eiropas brīvprātīgos, kuri konkrētajā periodā darbojas jauniešu centrā “Bāze”;
 • attīstīt ar Eiropas brīvprātīgo līdzdalību mobilo jaunatnes darbu Gulbenes novada lauku teritorijās, kur ikdienā netiek veikts regulārs darbs ar jaunatni;
 • mobilā jaunatnes darba ietvaros realizēt Gulbenes novada lauku teritorijās dzīvojošo jauniešu iniciatīvas;
 • regulāra zināšanu un prasmju pilnveidošana par neformālās izglītības metodēm utt.;

Prasības pretendentiem:

 • vidējā izglītība, vēlama augstākā (uzsāktas studijas augstākās izglītības mācību iestādē);
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;
 • angļu valodas prasmes;
 • vēlamas krievu valodas zināšanas;
 • prasme strādāt ar biroja datorprogrammām un tehniku;
 • labas komunikācijas prasmes;
 • labas organizatoriskās spējas;
 • prasme analizēt informāciju un patstāvīgi pieņemt lēmumus;
 • vēlme strādāt ar bērniem un jauniešiem;
 • lai izpildītu Ministru  kabineta  2021.gada  28.septembra noteikumos Nr. 662  “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības  ierobežošanai”  ietverto regulējumu pretendentam jābūt derīgam Covid-19 sadarbspējīgam vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātam. Sertifikātu lūgsim uzrādīt tikai tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti uz atlases otro kārtu.

Par priekšrocību tiks uzskatīts: Pieredze darbā ar jaunatni, līdzdalība jauniešu projektos vai brīvprātīgajā darbā.

Motivācijas vēstuli (līdz vienai A4 lp.), CV (ieteicams – Curriculum Vitae Europass formātā), izglītības un profesionālās kvalifikācijas apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī rekomendācijas, ja tādas ir, pretendenti var iesniegt līdz 2022.gada 24.augustam pulksten 17.00:

 • nosūtot pa pastu, ievietotu slēgtā aploksnē ar norādi “Pieteikums Gulbenes novada jauniešu centra “Bāze” jaunatnes darbinieka amata vakancei” Gulbenes novada jauniešu centram “Bāze”, Brīvības ielā 22, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401;
 • nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi: jc.baze@gulbene.lv.

Motivācijas vēstulē aicinām iekļaut atbildes uz šādiem jautājumiem:

 • Kas, tavuprāt, ir jauniešu centrs?
 • Ar ko Tev asociējas darbs ar jauniešiem?
 • Kas Tevi visvairāk biedētu darbā ar jauniešiem?
 • Kāda ir Tava superspēja?

Pieteikumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. 

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679) Gulbenes novada pašvaldība informē, ka:

 • Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi.
 • Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90009116327, kontaktinformācija: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401. Papildus informāciju norādīta http://www.gulbene.lv/lv/2015-04-21-13-37-30/datu-aizsardziba

Tālrunis informācijai: +371 26354557