No 27.jūnija līdz 1.jūlijam jauniešu centrā “Bāze” notika “Vasaras dienas” bērniem vecumā no 7 līdz 12 gadiem. “Vasaras dienas” jauniešu centrā notiek katru vasaru, citreiz visos trīs mēnešos, bet dažkārt sanāk tikai divas reizes vasaras periodā. “Vasaras dienas” notiek arī citos Gulbenes novada jauniešu centros – šajā pat laika periodā aktivitātes notika arī Lejasciema jauniešu centrā “Pulss”. Bet šajā publikācijā vairāk stāstīsim par “Vasaras dienu” aktivitātēm, kas tika organizētas jauniešu centrā “Bāze”.

“Vasaras dienu” dalībnieki piedalījās dažādās aktivitātēs, kā, piemēram, “Vasaras dienu” logo veidošanā, sacerēja dzejoli par jauniešu centru “Bāze”, dejoja, sportoja, veidoja papīra lidmašīnas un pēc tam notika sacensības, kura lidmašīna vistālāk aizlidos, tāpat arī bija iespēja piedalīties orientēšanās spēlē ar uzdevumiem, veidot sapņu ķērājus un svečturus vai vāzes no stikla burciņām, u.c.

Katru reizi organizējot kādas aktivitātes, domājam arī par to kā piešķirt lietām otru dzīvi, šoreiz vienā no radošajām nodarbībām tika veidoti svečturi un vāzes no stikla burciņām, ko var izmantot kā dekorus. Tāpat arī tika mācīts kā no kartona šķīvjiem, dzijas, pērlītēm un spalvām var izveidot sapņu ķērājus, bet nekas no šiem materiāliem nav obligāta nepieciešamība, jo var šo sapņu ķērāju veidošanā var izmantot jebko, kas ir mājās, piemēram, kartona šķīvjus var aizstāt ar kartonu no kādas jau izmantotas kartona kastes, spalvas ar dzijas skariņām, utt. Vienmēr liels uzsvars “Vasaras dienās” tiek likts arī uz dalībnieku saliedēšanu un brīvas atmosfēras radīšanu, kur bērni var iegūt jaunus draugus, komunicēt ar citiem vienaudžiem un mācīties strādāt komandā, kā arī uz jautru kopā pavadīto laiku ar spēlēm un dejām.

 Nedēļas noslēgumā dalībnieki dalījās pārdomās par to, kas viņiem ir paticis un ko viņi vēlētos darīt nākamajās “Vasaras dienās” vai kādas aktivitātes viņi vēlētos apmeklēt. Šīs idejas un ieteikumi tiks ņemti vērā organizējot nākamās aktivitātes, jo katru “Vasaras dienu” programma atšķiras no iepriekšējām, ir, protams, dažas nemainīgas lietas un temati, taču aktivitātes visbiežāk ir atšķirīgas no iepriekš realizētajām.

Liels prieks par vairāk kā 30 bērniem, kuri piedalījās “Vasaras dienās” un bija gatavi aktīvi iesaistīties dažāda veida nodarbībās un aktivitātēs. Prieks arī par to, ka vecākie dalībnieki izsaka vēlmi iesaistīties citu aktivitāšu organizēšanā un no iepriekšējo gadu “Vasaras dienu” dalībniekiem ir izauguši brīvprātīgie palīgi, kuri ir liels atbalsts jauniešu centra darbiniekiem. Jāpiemin, ka par “Vasaras dienu” saturu un aktivitāšu realizēšanu rūpējās ne tikai Gulbenes novada jauniešu centra “Bāze” darbinieki, bet arī brīvprātīgie jaunieši.

Mazliet vairāk par to kā veicās jūnija/jūlija “Vasaras dienās” var redzēt arī fotogrāfijās: https://failiem.lv/u/42bukm66n