Beidzot arī mums bija tā iespēja, pēc pandēmijas laika, realizēt jauniešu apmaiņu Gulbenes novadā. “#Clowning” apmaiņa norisinājās no 14. līdz 22. jūnijam Stāmerienā un pulcēja 20 jauniešus no 4 valstīm – Latvijas, Rumānijas, Bulgārijas un Itālijas. Šīs aizraujošās un piedzīvojumiem bagātās nedēļas ietvaros jaunieši apguva kā jaunas prasmes sociālās vides ietvaros, tā arī dalījās starpkultūru pieredzē. Projekta mērķis bija, daloties savstarpējā pieredzē un starptautiskās realitātēs, mācīties un meklēt veidus kā caur neformālām metodēm un aktivitātēm, līdzīgi kā “klaunošanās” rast risinājumus sociālās vides problēmām, kas skar jauniešus.

Pirmās šī projekta dienas aizritēja iepazīstot vienam otru un, caur neformālās izglītības metodēm, veidojot komandas garu arī sajūtu līmenī. Šajās dienās jaunieši smēlās cits cita pieredzi un kopīgi definēja sociālās problēmas dažādās Eiropas valstīs, to nozīmīgumu apstiprinot ar kvalitatīvu empīrisko bāzi un uzticamu resursu gūšanas pamatu. Šo dienu laikā izkristalizējās problēmas, ar ko saskarās tieši reģioni, kurus pārstāvēja jaunieši, kas piedalījās jauniešu apmaiņā. Nevienlīdzība, nabadzība, rasisms, nolaidība, korupcija un daudzas citas problēmas atspoguļojas dažādās Eiropas vietās un skar arī jauniešu ikdienu, sākot no ierobežojumiem gūt augstāko izglītību konkrētās nozarēs, līdz pat nekvalitatīvai valsts apmaksātajai medicīniskajai palīdzībai. Kolīdz šīs problēmas tika atmaskotas, jauniešiem tika sniegta iespēja iepazīties ar “Labās prakses” piemēriem dažādās valstīs. Jaunieši smēlās iedvesmu no dažādām metodēm un veidiem sociālo problēmu risināšanai, kas ļāva viņiem ķerties klāt projekta galvenā mērķa realizācijai – dažādu metožu atklāšanai, modificēšanai un pielāgošanai konkrētu sociālo problēmu risināšanā. Ideju ģenerēšanai noderēja arī dažādas radošās domāšanas darbnīcas un fokusu palīdzēja noturēt improvizācijas metodes, ko arī jaunieši nebaidījās likt lietā.

Šī jauniešu apmaiņa motivēja jauniešus un sniedza viņiem zināšanas un spējas, lai daļu grožu ņemtu savās rokās, sociālās vides ap sevi uzlabošanā, ne vien emociju līmenī, bet arī praktiski, šīs metodes un aktivitātes organizējot šeit pat Gulbenes novadā, pilsētvidē. Apmaiņas dalībnieki, sadaloties četrās mazākās komandās, realizēja četras dažādas aktivitātes pilsētvidē vietējiem iedzīvotājiem. Aktivitātēm noslēdzoties, dalībnieki tika aicināti mācīties pīt Jāņu vainagus un mazliet vairāk iepazīt latviešu vasaras saulgriežu tradīcijas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lai arī var šķist, ka 8 dienas ir daudz, tās paskrēja vēja spārniem. Liela zināšanu deva un jaunas dvesmas – tas ir tas ar ko jaunieši brauca mājās. Kāds priecājoties par došanos mājup, cits skumstot par to, ka laiks ir tik ātri paskrējis, taču kopējā sajūta komandai, nu, ir viena – pacilātība, par lietderīgi pavadītu laiku, apgūtajām prasmēm un jauniem draugiem pāri robežām.

* Projekts finansēts ar Erasmus+ programmas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Eiropas Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.