Jūnija otrajā nedēļā – laika posmā no 6. līdz 9.jūnijam divas Gulbenes novada jaunatnes darbinieces, kopā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras pārstāvi un divām jaunatnes darbiniecēm – no Liepājas un Dienvidkurzemes novada, piedalījās mācībās “Europe Goes Local – Lobbying for Yoth Work 1. modulis”, kas notika Beļģijas pilsētā – Kortreikā (Kortrijk).

Uz mācībām devāmies ar mērķi gūt zināšanas par to kā attīstīt stratēģiska darba ar jaunatni principus un kā īstenot jaunatnes jomas interešu pārstāvību stiprinošu iniciatīvu savā pašvaldībā. Šīs mācības notiek projekta ietvaros, vairākos moduļos. Beļģijā notika pirmais modulis, kā ietvaros bija iespēja ne tikai gūt zināšanas, bet arī definēt projekta laikā sasniedzamos mērķus un rezultātus un izplānot turpmākās aktivitātes, ko īstenosim līdz mācību 2.modulim, kas plānots rudenī.

Šī mācību moduļa ietvaros, katrai organizācijai bija iespēja izvērtēt vai uzstādītais mērķis, ko vēlas sasniegt projekta ietvaros ir realizējams, cik ilgā laika posmā to var izdarīt, kādi soļi jāveic, lai sasniegtu mērķi, kā arī tika veikta darba ar jaunatni SVID analīze, apgūtas jaunas zināšanas gan par to, kā uzrunāt sabiedrību, gan lēmumu pieņēmējus, un vēl daudz citu noderīgu zināšanu. Katram bija iespēja savu lielo jautājumu jeb mērķi, ko vēlas sasniegt, šī moduļa ietvaros precīzāk noformulēt un gūt atbalstu, padomus un atbildes uz jautājumiem no ekspertiem un mentoriem.

Viens lielisks piemērs no pasniedzējas Liesbet de Winter prezentācijas par to, kā neapmierināti fermeri par fermas aizslēgšanu nonāca pie plašākas sabiedrības iesaistes. Šī jautājuma risināšanā iesaistījās plašāks sabiedrības loks, jo fermas slēgšana arī apbēdināja bērnus. Kāpēc? Jo, aizslēdzot, piemērā minēto, fermu tiktu apdraudēta bērnu iemīļotā saldējuma ražošana. Caur šo piemēru tika stāstīts, kā ir iespējams iesaistīt lēmuma pieņemšanā arī sabiedrību un likt kādam jautājumam izskanēt plašāk.

Piecelties kājās un iestāties par savu viedokli un tiesībām ne vienmēr ir tik vienkārši kā tas sākotnēji šķiet. Nereti nākas aizdomāties par to vai tevis teiktais neradīs nevēlamu ažiotāžu, un nākas piezemēties uz brīdi, lai apskatītu kopainu no malas.  Ir daudz dažādu aspektu, kas jāņem vērā interešu aizstāvības un lobija sfērā – pareizo iespēju atrašana, kvalitatīva mērķa nostādīšana, atbalsta mehānismu iegūšana. Ja tas ir tik sarežģīti panākams “pieaugušajam”, tad kā to izdarīt jaunietim?! Amanda stāsta: “Mācības “Lobbying for youth work” Beļģijā sniedza man iespēju piezemēties un paskatīties uz šo kopainu no malas. Tā bija iespēja noteikt spēcīgos un vājos posmus kā jaunatnes lietās, tā jauniešu kopienās Gulbenes novadā, liekot pamatus jaunām vēsmām jauniešu interešu pārstāvniecībā. Jaunatnes jomas profesionāļu pavadībā tika aizvadītas 3 jaunu zināšanu piepildītas dienas, arī pēc mācībām, paturot prātā iegūtās zināšanas, gūto iedvesmu un veiktās iestrādnes, lai realizētu savas idejas.”

Šis mācību modulis bija kā starts iecerēto ideju realizēšanai, ar starptautisku jaunatnes jomas speciālistu padomiem un mentora atbalstu mūsu ideju realizēšanā. Bet par iecerēm un mērķiem pastāstīsim citreiz.

* Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.