21.maijā, neskatoties uz to, ka diena bija apmākusies, Eiropas brīvprātīgā jauniete – Julie organizēja pārgājienu uz Spārītes un Emzes parkiem. Taču, šis nebija vienkāršs pārgājiens, tā laikā Julie kopā ar jauniešiem uzkopa parkus, pa ceļam paceļot atkritumus. Aktivitāte notika projekta “Green Human Growth project for action” ietvaros.

Iespējams, ka esat pamanījuši jauniešu centra “Bāze” sociālo tīklu kontos publikācijas par to kā dzīvot dabai draudzīgāk un izmantot resursus lietderīgāk. Jā, šo ierakstu saturu veido Julie – jauniete, kura pēta un pati uzzina daudz jauna par to kā dzīvot ‘zaļāk’. Padomi, ko sniedz Julie, nav vienkārši internetā atrasta informācija, bet dzīvē pārbaudītas lietas, ko visbiežāk viņa pati piekopj.

Taču turpinot par pārgājienu – sākumpunkts un noslēgums bija pie jauniešu centra “Bāze”. Sākotnēji dalībnieki gāja pa Spārītes parku un tad jau ceļi aizveda līdz Emzes parkam. Pa ceļam ejot, tika salasīti tie atkritumi, kas bija gan taku malās nomesti, gan tos, ko varēja nesamērcējoties izvilkt no grāvjiem un dīķa. Kopumā atkritumu nebija ļoti daudz, taču tajā pat laikā kopējais atkritumu daudzums tika ietilpināts atkritumu maisos ar kopējo summu 150 litri un papildus tam arī tika šķiroti stikli, kas pārgājiena laikā tika izmesti šķirojamo atkritumu tvertnēs.

Pa ceļam pārgājiena dalībnieki ne tikai runājās par dzīvi, par to kādi atkritumi cik ātri pārstrādājas vai nepārstrādājas, un lasīja atkritumus, bet arī dziedāja un pat dejoja. Pat neskatoties uz lietu, kas beigās, tomēr mazliet samērcēja pārgājiena dalībniekus, tas nebija tāds apstāklis, lai mazinātu gandarījumu un prieku par paveikto. Pārgājiena noslēgumā, tā dalībnieki, atgriežoties jauniešu centrā “Bāze”, tika pie siltas zupas un uzkodām.

Paldies ikvienam pārgājiena dalībniekam par dalību un labo darbu veikšanu!

Vairāk fotogrāfiju no pārgājiena: https://failiem.lv/u/2a59enk7x

 

 * Projekts “Green Human Growth project for action” tiek realizēts Eiropas Solidaritātes korpusa ietvaros. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.