Kā mēs varam rūpēties par lietderīgu resursu izmantošanu? Varam būt radoši un domāt kā maksimāli lietderīgi izmantot pārtikas produktus. Skaties, kādas receptes Julie ir sagatavojusi.

Publikācija ir sagatavota projekta “Green Human Growth project for action” ietvaros.

Projekts “Green Human Growth project for action” tiek realizēts Eiropas Solidaritātes korpusa ietvaros. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.