22.maijā visā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā Bioloģiskās daudzveidības diena. Šī diena tiek atzīmēta, lai pievērstu uzmanību un izglītotu par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas nozīmi.

Taču svarīgi ir ne tikai domāt par to, ko var darīt, lai palēninātu un novērstu bioloģiskās daudzveidības mazināšanos, bet rīkoties – individuāli vai iesaistoties projektos, lai aizsargātu dabu un rūpētos par to.

Projekts “Green Human Growth project for action” tiek realizēts Eiropas Solidaritātes korpusa ietvaros. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.