Gulbenes novada jauniešu centra “Bāze” sadarbības partneri – biedrība “Creative Minds for Culture” aicina jauniešus un darbā ar jaunatni iesaistītos piedalīties “Jauniešu interešu aizstāvības akadēmijā III”, kas norisināsies Gulbenes novadā, no 5. līdz 8. maijam. Akadēmijas mērķis ir attīstīt jauniešu interešu aizstāvību vietējā līmenī, sniedzot atbalstu līdzdalības iniciatīvu plānošanā. Pieteikšanās dalībai pasākumā – aizpildot reģistrācijas anketu šeit: https://ej.uz/jauniešuakadēmija3

Kas tiek plānots un kā norisināsies aktivitātes?

  • Iepazīšanās ar akadēmijas mērķiem un programmu;
  • Dalībnieku savstarpēja iepazīšanās, saliedēšanās un sadarbības veidošanas aktivitātes;
  • Jauniešu iniciatīvu ideju ģenerēšana;
  • Iniciatīvu plāna sagatavošana soli pa solim: vajadzības, mērķis, iesaistītās puses, darbības uzdevumi, laika grafiks, nepieciešamie resursi, uzraudzība un izvērtēšana;
  • Jauniešu līdzdalības meistarklases;
  • Jauniešu interešu aizstāvības meistarklases;
  • Iniciatīvu plānu prezentēšana, pilnveide, ekspertu un mācību vadītāju konsultācijas.

Visu aktivitāšu laiku dalībniekiem būs iespējams gūt ne tikai jaunas zināšanas un atbildes uz saviem jautājumiem, bet arī atbalstu savu iniciatīvu attīstīšanai.

Visiem dalībniekiem tiks nodrošināta nakšņošana norises vietā un ēdināšana (3 ēdienreizes dienā, kafijas pauzes). Nakšņošanas, ēdināšanas, materiālu un ceļa izdevumi dalībniekiem tiks segti no projekta “Jauniešu līdzdalības platforma”, kuru finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

Akadēmiju vadīs mācību vadītāji no biedrības “Creative Minds for Culture” kopā ar piesaistītajiem ekspertiem no projekta partnerorganizācijām. Atsevišķu pasākuma meistarklašu mācību valoda būs angļu valoda. Pēc nepieciešamības procesā tiks nodrošināta tulkošana uz latviešu valodu.

Apstiprinātie dalībnieki savā norādītajā e-pastā (kas būs norādīts reģistrācijas anketā) saņems detalizētu informāciju pirms pasākuma.

Informācija saziņai ar pasākuma organizatoriem: jauniesulidzdaliba@gmail.com; +371 27723995.

“Jauniešu interešu aizstāvības akadēmija III” ir viena no projekta “Jauniešu līdzdalības platforma” aktivitātēm. Šā gada aprīlī un maijā dažādās vietās Latvijā kopumā tiek organizētas 4 jauniešu interešu aizstāvības akadēmijas: 6.-9.aprīlī, Limbažu novadā, 26.-29.aprīlī, Nīcas pagastā, Dienvidkurzemes novadā; 5.-8.maijā, Gulbenes novadā, 11.-14. maijā, Bauskas novadā.

Projektu “Jauniešu līdzdalības platforma” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Projekta mērķis ir sekmēt jauniešu vecumā no 13-30 gadiem informētību un līdzdalību pilsoniskās iniciatīvās Latvijā savu interešu aizstāvībai un iesaistei lēmumu pieņemšanas procesos.