Mūsu apkārtējā vide var mainīties, ja mainām dažus mūsu ieradumus, piemēram, ja ir iespējams, tad noregulē temperatūru mājās līdz +19 grādiem un atgaiso radiatorus, vai pēc datora izslēgšanas, tā lādētāju atvieno no strāvas padeves. Vēl citus padomus vari izlasīt galerijā.
Šie mazie soļi un darbības var ne tikai samazināt patērēto siltuma un elektrības enerģiju, līdz ar to arī rēķinus par enerģijas patēriņu, bet tā arī varam samazināt radīto izmešu un piesārņojuma rašanos.
*Projekts “Green Human Growth project for action” tiek realizēts Eiropas Solidaritātes korpusa ietvaros. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.