Zemes stundu parasti atzīmē marta pēdējā sestdienā. Šajā dienā tiek pievērsta uzmanība klimata pārmaiņām, tajā skaitā nevajadzīgam enerģijas patēriņam.

Šajā dienā ikviens pasaules iedzīvotājs tiek aicināts simboliski izslēgt apgaismojumu uz vienu stundu, lai iestātos par dabu un parādītu savu apņemšanos videi draudzīgākai rīcībai ikdienā.

Ko Tu dari, lai taupītu resursus lietderīgāk?

Šogad Zemes stundas fokusā bija klimata pārmaiņas un dabas daudzveidības izzušana. Te ir iespēja izpildīt testu, lai pārbaudītu zināšanas par to, cik zinošs/-a esi Tu, lai iestātos par dabu? Tests: https://lv-pdf.panda.org/jaunumi/?233410/Izpildi-zemes-stunda-2022-testu–par-dabu

*Projekts “Green Human Growth project for action” tiek realizēts Eiropas Solidaritātes korpusa ietvaros. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.