Februāra nogalē tika veikta aptauja starp iestādēm un organizācijām par brīvprātīgā darba piedāvājumu Gulbenes novada iedzīvotājiem, bet 3.martā notika tiešsaistes tikšanās par brīvprātīgā darba aktualitātēm Gulbenes novadā.

Starp brīvprātīgā darba piedāvājumiem ir gan ilgtermiņa, gan īstermiņa brīvprātīgie darbi, ko var veikt dažāda vecuma Gulbenes novada iedzīvotāji gan pilsētā, gan pagastos. Kopumā šobrīd ir apkopoti vairāk kā 35 brīvprātīgā darba piedāvājumi no 15 iestādēm un organizācijām, kā piemēram, brīvā laika pavadīšana ar senioriem, palīdzība pasākumu organizēšanā un vadīšanā, teritorijas/ iestādes labiekārtošanas darbi, brīvā laika aktivitāšu organizēšana, atbalsts āra lasītavā Gulbenē, administratora darbi Starptautiskā amatierteātru un pūtēju orķestru festivāla “Hepenings” ietvaros, dažādos novada kultūras pasākumos gan noformējuma veidošana, gan atbalsts vides iekārtošanā, gan asistēšana organizatoriem, un citi darbi. Brīvprātīgā darba piedāvājumi ir apkopoti un informācija ir publicēta šeit:

 

Vairāk informācijas par brīvprātīgā darba veikšanu un pieteikšanos – rakstot uz e-pastu: jc.baze@gulbene.lv vai sazinoties ar GNJC “Bāze” projektu vadītāju Leldi Vilku, tel. +371 28653482, e-pasts: lelde.vilka@gulbene.lv .