Vai Tu šajā pavasarī plāno kaut ko sēt?

Julie – Eiropas brīvprātīgā jauniete no Francijas aicina vietējos jauniešus 12.martā pl.13:00 uz kopīgu darbošanos jauniešu centrā “Bāze”, lai:

  • sētu dažādus augus;
  • runātu par to kā varam dzīvot zaļāk un kā ikdienā varam pieejamos resursus izmantot lietderīgāk;
  • forši kopā pavadītu brīvo laiku.

Tiks nodrošināti sēšanai nepieciešamie materiāli un sēklas, taču, ja ir iespējams, tad aicinām ņemt līdzi savus trauciņus (tie var būt arī kādu izlietotu produktu, piemēram, krējuma trauciņi vai piena pudeles / pakas, ko varētu izmantot kā podiņus).

*Projekts “Green Human Growth project for action” tiek realizēts Eiropas Solidaritātes korpusa ietvaros. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.