Jau atkal dalāmies ar Eiropas brīvprātīgās jaunietes – Julie sagatavotajām publikācijām par to kā lietderīgāk izmantot mums pieejamos resursus, kā novērst resursu izšķērdēšanu. Lielākā daļa no Julie sagatavotajiem padomiem ir ieviešami un izpildāmi ikvienā mājā.
Šajā nedēļā padomi par to kā izmantot pārtikas produktus, kuri vairs nav izmantojami uzturā.
*Projekts “Green Human Growth project for action” tiek realizēts Eiropas Solidaritātes korpusa ietvaros. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.