Pirms izmet, padomā!  Tā varētu teikt par lietām, kuras vēl ir iespējams izmantot. Ja lietas, kuras Tev vairs nav nepieciešamas, bet vēl ir izmantojamas (nav sabojātas tā, lai tās otrs cilvēks vairs nevarētu izmantot), tad, skat, Julie ir sagatavojusi ieteikumus, ko darīt ar lietām, kuras vēlies izmest.

Te dažas idejas, kur tās var nodot:

– Spēles (jauniešu centrs “Bāze”);

– Dažādas lietas (Sarkanais krusts);

– Grāmatas / informācija par novadu (bibliotēkās).

Vēlamies gan piebilst, pirms dodies nodot sev nevajadzīgās lietas, sazinies ar konkrēto iestādi, lai detalizētāk noskaidrotu, kādi priekšmeti tiek pieņemti. Kā arī, šie ir tikai daži piemēri, kur var nodot lietas, kuras kāds cits varētu izmantot atkārtoti.

Julie šos ieteikumus sagatavo sava projekta* ietvaros.

 

*Projekts “Green Human Growth project for action” tiek realizēts Eiropas Solidaritātes korpusa ietvaros. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.