Ko varam darīt ikdienā, lai lietderīgāk izmantotu pieejamos resursus.
Eiropas brīvprātīgā jauniete Julie ir sagatavojusi trīs ieteikumus ‘zaļākam’ dzīvesveidam:
– Domāt par patēriņu (ūdens, elektrības, atkritumu radīšanas apjomu, u.c.);
– Domāt par 3R: Reduce (samazināt), Reuse (izmantot atkārtoti), Recycle (pārstrādā);
– Izvairīties no pārmērīga patēriņa;
– Centies ieviest savā ikdienā vienu no augstāk minētajiem ieteikumiem.
*Projekts “Green Human Growth project for action” tiek realizēts Eiropas Solidaritātes korpusa ietvaros. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.