Eiropas brīvprātīgās jaunietes – Maissa un Julie ir sagatavojušas savu filmu topu un iesaka noskatīties kādu no šīm 8 filmām. Noskaties kādu iedvesmojošu filmu par pasauli un to, kādu iespaidu uz to atstāj mūsu dzīvesveids.

Ja arī Tu vēl šaubies par to, ko var mainīt kaut vai daži mazi soļi, ko ikviens varam veikt ikdienā, lai samazinātu atkritumu daudzumu, lai lietderīgāk izmantotu pieejamos resursus, tad, iespējams, pēc kādas no šīm filmām par to aizdomāsies.

 

Publikāciju sagatavojušas Eiropas brīvprātīgās jaunietes – Maissa un Julie, projektā “Green Human Growth project for action”, kas tiek realizēts Eiropas Solidaritātes korpusa ietvaros. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.