Gada izskaņā saņemtas labas ziņas, par to, ka ir apstiprināts projekts “Līdzdalības restarts”. Projekta galvenā doma ir par jauniešu un jaunatnes darbinieku redzesloka paplašināšanu par tematu – līdzdalības, par jau esošo un ikdienā piekopto līdzdalības veidu analizēšanu un, iespējams, pat jaunu veidošanu.

Projekta mērķis ir apzināt un analizēt esošos jauniešu līdzdalības veidus Gulbenes novadā, tos stiprināt un ieviest jaunas līdzdalības formas, kuras balstītas uz jauniešu interesēm un vajadzībām, kā arī, lai veicinātu darba ar jaunatni attīstību Gulbenes novadā.

“Līdzdalības restarts” ietvaros notiks vairākas aktivitātes:

  • darbs pie “Gulbenes novada jauniešu līdzdalības veidu/rīku analīzes”;
  • diskusijas katrā no novada pagastiem un pilsētā, lai kopā ar jauniešiem un darbā ar jaunatni iesaistītajiem veicinātu jauniešu izpratni par līdzdalību, radītu interesi un motivāciju pilnveidot sevi kā personību un attīstīt savu kopienu – pagastu, pilsētu, novadu;
  • aptaujas par esošās situācijas apzināšanai;
  • forums “Līdzdalība kā rīks personības un kopienas attīstībai darbā ar jaunatni”.

Šo aktivitāšu mērķis ir ne tikai veicināt to, lai tiktu sasniegts uzstādītais mērķis, bet arī veicināt izpratni par līdzdalību, tās veidiem un iespējām, lai pilnveidotu savu un kopienas attīstību, radot jaunas idejas, kādos veidos varam attīstīt darbu ar jaunatni katrā pagastā.

 

“Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros”.