Brīvprātīgās jaunietes turpina veidot dažādus padomus un ierakstus par to, kā dzīvot ‘zaļāk’. Kā pēc iespējas ilgāk izmantot priekšmetus/lietas vai kādā veidā tās var izmantot citādāk, ja tās vairs neveic primāro funkciju? Domājot par lietu/priekšmetu izmantošanu tik ilgi, cik vien iespējams, brīvprātīgās jaunietes – Maissa un Julie ir sagatavojušas dažus padomus.
Šeit pieci piemēri kā izmantot lietas atkārtoti vai izmantot tās kādam citam nolūkam:
Atkārtoti izmanto stikla burkas, uzglabājot tajās cepumus, saldumus, garšvielas utt.;
– Pirms izmet drēbes, padomā, varbūt tās var pārdot vai arī izmantot tīrīšanai, ja tās ir pārāk vecas;
– Izmanto atkārtoti lietas radoši – piemēram, izmanto korķus, izveidojot no tiem figūriņas, utt.;
– Veido kompostu no organiskajiem atkritumiem (piem., kafijas biezumiem, olu čaumalām, utt.);
– Izmanto kafijas biezumus kā skrubi.
Taču, lai iegūtu vairāk ideju par to kā izmantot atkārtoti priekšmetus, tad brīvprātīgās jaunietes iesaka platformu, kur gūt idejas lietotnē ‘Pinterest’.
*Projekts “Green Human Growth project for action” tiek realizēts Eiropas Solidaritātes korpusa ietvaros. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.