“3 minūšu Q&A” video tiek veidoti un publicēti jau vienu gadu. Īss ieskats vēsturē – 2020.gada 1.decembrī tika publicēts pirmais “3 minūšu Q&A” video, kur sākumā uz ātrajiem un āķīgajiem jautājumiem atbildēja jaunatnes darbinieki, bet laika gaitā tika intervēti gan jaunieši, gan nevalstisko organizāciju pārstāvji, gan uzņēmēji, gan pašvaldības darbinieki, gan aktīvi novada iedzīvotāji. Kopumā gada laikā tika aptaujāti 50 cilvēki, kuri ieņem dažādus amatus, pārstāv dažādas iestādes, uzņēmumus, nevalstiskās organizācijas vai ir vienkārši aktīvi novada iedzīvotāji.
Šie video rāda to, lai ko mēs dzīvē darītu – visi esam cilvēki un nav nemaz tik vienkārši sniegt ātras un konstruktīvas atbildes. Liels paldies visiem pirmā gada “3 minūšu Q&A” video varoņiem, kuri nebaidījās iesaistīties šajā izaicinājumā un sniegt īsas un patiesas atbildes. Kā arī, paldies jauniešiem, kuri iesaistījušies video tapšanas procesā – intervējuši un filmējuši.
Un, vai video var uzfilmēt bez ‘aizķeršanās’? Nebūt nē! Lai, cik īss vai garš tiek veidots video, vienalga ir kādas aizķeršanās vai smieklīgi atgadījumi. Tad, nu, lūk, te daži mirkļi no “3 minūšu Q&A” video filmēšanas aizkulisēm: https://www.youtube.com/watch?v=GN515wFLyDI