Šoreiz Julie un Maissa ir sagatavojušas nelielu aprakstu par trīs ‘R’ jeb Reduce, Reuse, Recycle (samazināt, izmantot atkārtoti, pārstrādāt).

Ko nozīmē šie trīs ‘R’?

  • Reduce (samazināt) – samazini radīto atkritumu apjomu;
  • Reuse (izmantot atkārtoti) – iegādātās lietas/priekšmetus izmanto tik ilgi, cik vien iespējams, pirms aizstāj ar jaunām;
  • Recycle (pārstrādā) – ja ir iespējams, tad lietas pārstrādā jeb piešķir tām ‘otru dzīvi’.

Nākamajās nedēļās brīvprātīgās jaunietes sagatavos vēl vairāk informācijas par šiem trīs ‘R’ jeb kā samazināt atkritumu daudzumu, izmantot lietas atkārtoti un piešķirt priekšmetiem ‘otru dzīvi’.

*Projekts “Green Human Growth project for action” tiek realizēts Eiropas Solidaritātes korpusa ietvaros. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.