Komentējot šī raksta nosaukumu – vērtīgs ir ne tikai saturs, bet arī gūtās emocijas, tas ir tas kā varētu raksturot divu dienu mācības, kas 07. – 08.10.2021. notika Gulbenē, “Kantes kroga” lielajā zālē. Šajās mācībās piedalījās darbā ar jaunatni iesaistīto valsts un Gulbenes novada iestāžu, organizāciju pārstāvji par tematu “Darbs ar sociālā riska grupas jauniešiem”. Lai arī temats varbūt sākotnēji šķiet smagnējs, mācību atmosfēra bija tik ļoti pozitīva, ka pat skeptiskākie mācību dalībnieki teica, ka, lai arī sākotnēji ar piespiešanos nākuši uz mācībām, jo darbā ir daudz darāmā, tomēr esot prieks par dalību un kopābūšanu, kā arī piedzīvotajiem pozitīvajiem mirkļiem.

Šajās mācībās iestāžu darbinieki guva ne tikai vērtīgas atziņas priekš sevis, bet arī radīja jaunas idejas, modeļus ko varētu izmantot darbā ar jauniešiem, lai uzlabotu viņu dzīves kvalitāti.

Mācību laikā trenere – Lauma uzdeva vairākus uzdevumus, kur dalībniekiem bija jāiejūtas citās lomās, tostarp, vairākkārt bija jāiejūtas jaunieša lomā, jāpadomā, kāds varētu būt viņa skats uz konkrēto situāciju. Dalībnieki visi kopā meklēja atbildes uz jautājumu – kāpēc jaunieši rīkojas tā kā viņi rīkojas. Atbildes tika gūtas caur teoriju un dažādu metožu izzināšanu. Dalībnieki guva ieskatu šādos tematos – kādas ir cilvēka attīstības dimensijas un kuras no tām ir visbūtiskākās jauniešiem, kādi ir uzvedības traucējumu motīvi un izpausmes, kas jāņem vērā veidojot saikni ar jaunieti, no kā izvairīties komunikācijā ar jaunieti. Tāpat arī tika pārrunāts, cik ļoti svarīgi ir saprast to, kas ietekmē saiknes ar jauniešiem veidošanos, kā arī to, ka tas kādu piesaistes stilu jaunietis ir piedzīvojis bērnībā, no tā būs atkarīgs kā viņš rīkosies, kad būs pieaudzis. Šo un vēl citu vērtīgu informāciju apguva mācību dalībnieki. Tostarp tika apgūtas arī jaunas metodes, kuras varēs izmantot darbā ar jauniešiem.

Mācības notika projekta* “Roku roku” ietvaros. Projekta galvenais mērķis ir izvērtēt esošo situāciju un izstrādāt, sasniedzamus un reāli izpildāmus, sadarbības un rīcības modeļus darbam ar sociālā riska grupas jauniešiem Gulbenes novadā. Šīs mācības bija viena no projekta aktivitātēm, kas tika īstenotas,  lai sekmētu mērķa sasniegšanu.

 

*“Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros”.