27.septembrī Latvijā, Gulbenē ieradās Eiropas brīvprātīgā jauniete – Julie Lespinasse no Francijas.
Drīzumā publicēsim informāciju par to kādas aktivitātes brīvprātīgā jauniete organizēs. Ikdienā Julie var satikt jauniešu centrā “Bāze”.
Julie Eiropas brīvprātīgo darbu veic projekta* “Green Human Growth project for action” ietvaros.
*Projekts “Green Human Growth project for action” tiek realizēts Eiropas Solidaritātes korpusa ietvaros. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.