Augusta pēdējā nedēļa tika aizvadīta viena aktīva nedēļa ar jauniešiem meklējot “Mana novada pērles” jeb precīzāk – no 23. Līdz 27.augustam Gulbenē norisinājās nometne jauniešiem vecumā no 10 līdz 17 gadi. Nometnē “Mana novada pērles”* jauniešu nedēļas laikā apguva zināšanas kā izstrādāt maršrutus pārgājieniem, ekspedīcijām vai vienkāršai pastaigai, ar mērķi iepazīt apkārtējo vidi.

Nometnes dalībnieki pirmajā nometnes dienā, pēc iepazīšanas un ‘ledus salaušanas’, jau uzreiz devās gūt zināšanas par to kā veido pārgājienu un ekspedīciju maršrutus vai kā kartēs atzīmē tūrisma objektus. Pirmā vieta, kurp jaunieši devās, bija Gulbenes novada bibliotēka, kur nometnes dalībniekiem bija iespēja uzzināt kā bibliotēkā veido ekspedīciju maršrutus, tāpat arī jaunieši uzzināja, kādu informāciju var atrast bibliotēkas novadpētniecības nodaļā un kādos veidos var meklēt informāciju. Otrā vieta, kur jaunieši devās pirmdienas izskaņā, bija Gulbenes novada pašvaldības aģentūra “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs”, kur jaunieši uzzināja kā tiek sagatavoti maršruti, ar ko nodarbojas šajā iestādē, kā arī guva ieskatu par populārākajiem tūrisma apskates objektiem pilsētā.

Otrajā nometnes dienā jaunieši mācījās attīstīt pasākumu un biznesa idejas ar spēles “Ideju pitch” palīdzību, ar domu, ka šādā veidā ģenerējot idejas var rasties arī aizraujoši maršruti pārgājieniem. Dienas turpinājumā, jaunieši iepazinās ar aplikācijām un citiem digitāliem rīkiem, kas noder maršrutu izveidē. Un pēc aplikācijas Actionbound pamatprincipu apgūšanas, nometnes dalībnieki paši mēģināja izveidot īsus maršrutus ar uzdevumiem šajā aplikācijā – kā sacīt jāsaka, mācījās darot. Pēc tam komandām bija iespēja izmēģināt kādas citas komandas darba rezultātu – aplikācijā Actionbound iziet maršrutu ar uzdevumiem.

Trešā nometnes diena sākās ar to, ka jauniešiem grupās bija jāizlozē, kādā veidā viņu komandai būs jāveido maršruts. Vienai komandai bija uzdevums izveidot maršrutu, atzīmējot to kartē, kas tika izdrukāta papīra formātā, otrā komanda savu maršrutu veidoja izmantojot QR kodus, kur nolasot vienu QR kodu var nokļūt pie nākamā punkta, bet trešā komanda savu maršrutu veidoja lietotnē Actionbound. Pēc tam jaunieši devās plānot savus maršrutus, ko turpināja darīt arī ceturtajā nometnes dienā.

Taču piektajā dienā jaunieši samainījās ar maršrutiem un katra komanda izmēģināja citas komandas veidoto maršrutu, kas bija izveidots pilsētvidē.  Kad visas komandas bija atgriezušās no pārgājiena, tad kopā ar jauniešiem izvērtējām nedēļu, kas patika, kas ne tik ļoti, dalībnieki arī izteica savu viedokli par to, kāda veida aktivitātēs viņi vēlētos piedalīties. Pašā noslēgumā jauniešiem tika pasniegtas nelielas dāvaniņas un apliecības par dalību nometnē, ar aprakstu, kādas zināšanas un prasmes jaunieši ir apguvuši nedēļas laikā.

Nometnes rezultāts ir trīs dažādu veidu maršruti, ko veidoja jaunieši, kas tiks nedaudz uzlaboti un tad būs pieejami arī pilsētas iedzīvotājiem un viesiem kā vēl viens lietderīga brīvā laika pavadīšanas veids pilsētvidē. Jāpiebilst, ka maršruti nav tikai vienkārši atzīmēti punkti, bet ir arī daži uzdevumi, kas ir jāveic, lai varētu nokļūt uz nākamo punktu.

 

* Nometne tika organizēta “Gulbenes novada pašvaldības bērnu nometņu projekta konkursa” apstiprinātā projekta “Mana novada pērles” ietvaros.