Laika posmā no 19.jūlija līdz 23.jūlijam Gulbenē notika dienas nometne* jauniešiem. Nometnes “Izdzīvojot stāstus” nosaukums jau pats par sevi atklāj, ka bija jāiedziļinās dažādos stāstos, kā arī jāveido stāsti pašiem. Nedēļa aizritēja atraktīvā gaisotnē un aizsteidzās vēja spārniem. Jaunieši nometnes laikā apguva zināšanas gan skatuves mākslā, gan mācījās pētīt vēstures liecības un veidot par tiem kvalitatīvus rakstus. Tāpat daudz strādāja komandās.
Nedēļas viena no jautrākajām dienām bija ekskursijas diena, kad jaunieši devās uz Stāmerienas pili  un pēc tam ar bānīti uz Alūksnes staciju jeb muzeju par bānīti. Katrā no šīm vietām, gan Stāmerienas pilī, gan Alūksnes stacijā bija ļoti interesanti stāsti, taču tie tika izstāsti dažādi. Stāmerienas pilī ekskursiju vadīja gids un jauniešiem bija iespēja pēc tam izpildīt uzdevumus, meklējot atbildes gan pils iekšpusē, gan ārpusē.
Savukārt, Alūksnes stacijā ekspozīcijas bija interaktīvas un katrs jaunietis varēja atrast ko sev saistošu, un šādā veidā uzzināt ko jaunu par bānīti. Šīs nometnes izskaņā jaunieši komandās prezentēja savus apkopotos stāstus par Gulbeni, viens stāsts bija par Vecgulbenes muižas kompleksu, otrs par Gulbenes veco viesnīcu un trešais par slavenu fotogrāfu. Jaunieši nometnes laikā atklāja jaunus faktus par savu dzimto pilsētu un nedaudz paskatījās uz to no cita skatupunkta.

*Nometne notika Gulbenes novada pašvaldības izsludinātā Valsts izglītības satura centra programmas “Atbalsts bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai” konkursa ietvaros.