Šajā karstajā un saulainajā jūlijā notika “Piedzīvojama dienas” bērniem vecuma posmā no 11-14 gadiem. Katra diena bija kā piedzīvojums. Jauniešiem bija iespēja piedalīties dažādās aktivitātēs. Pirmā diena kā jau ierasti sākas ar iepazīšanās spēlēm, komandas saliedēšanās un orientēšanās aktivitātēm. Otrajā dienā sekoja laivošana pa Pededzes upi, apvienojot šo nodarbi ar krastu tīrīšanu un peldēšanu. Nedēļas vidū “Piedzīvojumu dienu” dalībnieki devās uz ZS “Dzelzaviešiem”, kur tika iepazīti un baroti vietējie dzīvnieki, izspēlēta spēle “ActionBound”, kuras laikā dalībnieki vairāk iepazinās ar dzīvnieku valstību. Notika arī velobrauciens uz Stāķu parku, iepriekš atbildot uz dažiem jautājumiem, kas tiek uzdoti kārtojot velosipēda tiesību eksāmenu. Stāķos jaunieši mācījās dažādus gaidu un skautu paņēmienus, spēlēja diskgolfu un palīdzēja sakopt teritoriju pēc piedzīvotās vētras. Nedēļu noslēdzām ar sportiskām aktivitātēm – stafetēm, piepūšamajām atrakcijām un ūdens kaujām.

Šī nedēļa bija izaicinājums mums, jo laikapstākļi un dunduri mūs nelutināja. Taču pēc izvērtēšanas mēs sapratām, ka visi pavadīja pozitīvu un neaizmirstamu nedēļu, ar piebildi, ka šādas aktivitātes ir jāturpina un jārīko biežāk. Paldies brīvprātīgajiem, Gulbenes novada jauniešu centram “Bāze” un Ainītei jeb Ainai Rubenei par atbalstu “Piedzīvojuma dienās”.

Aktivitātes organizēja biedrība “1st Place” projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (Nr.8.3.4.0/16/I/001) jaunatnes iniciatīvu konkursa ietvaros.

Darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekts Nr.8.3.4.0./16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.