Brīvprātīgais darbs Gulbenes novadā ir bijis aktuāls jau vairāk kā desmit gadus. Ir bijusi izstrādāta brīvprātīgā darba sistēma, kuru īstenojot par brīvprātīgajiem kļuva un brīvprātīgā darba pieredzi guvuši gan jaunieši, gan viņu vecāki, gan seniori. Kopš 2020.gada tika uzsākts darbs pie Gulbenes novada brīvprātīgā darba sistēmas uzlabošanas. Kopš novembra notikušas divas tikšanās ar brīvprātīgā darba īstenotājiem un organizatoriem, gan bijušajiem un potenciālajiem brīvprātīgajiem, kā arī izstrādāts Gulbenes novada brīvprātīgā darba sistēmas vadlīniju projekts, kur kā koordinators tiek minēts Gulbenes novada jauniešu centrs “Bāze”. Tāpēc 2021.gada 25.maijā GNJC “Bāze”, iepriekš apzinot brīvprātīgā darba piedāvājumu no novada iestādēm un organizācijām, aicināja uz informatīvu tikšanos ikvienu, kuram būtu saistoši veikt brīvprātīgo šajā vasarā Gulbenes novada teritorijā.

Informatīvās tikšanās laikā jau tika prezentēts, bet te – galerijā ir iespēja iepazīties ar aktuālo brīvprātīgā darba piedāvājumu Gulbenes novadā vasaras periodā. Ja ir interese par kādu no šiem brīvprātīgā darba piedāvājumiem vai kādi citi jautājumi saistībā ar brīvprātīgo darbu, tad sazinies ar Gulbenes novada jauniešu centra “Bāze” projektu vadītāju Leldi Vilku, rakstot: lelde.vilka@gulbene.lv vai zvanot uz tālr. +371 28653482 .