Vai tev ir kāda superīga ideja, ko vēlies īstenot, bet trūkst resursu? Piedāvājam tev lielisku iespēju piedalīties “Gulbenes novada jauniešu iniciatīvu konkursā 2021”, lai ideja kļūtu par realitāti!

Aizpildi pieteikumu un piesakies finansējumam, EUR 400 apmērā, līdz 2021.gada 20.maijam, savas idejas īstenošanai laika posmā no 2021.gada 7.jūnija līdz 20.novembrim.

Konkursa mērķis ir atbalstīt jauniešu iniciatīvas, kuras veicina Gulbenes novada jauniešu iekļaušanos kultūras, sporta, izglītības un jaunatnes procesos, sekmējot viņu fiziskās aktivitātes, vērtīborientāciju un aktīvu līdzdalību, un kuras nav saistītas ar citiem projektiem vai darbā ar jaunatni iesaistīto iestāžu/organizāciju programmām un pasākumiem.

Konkursa uzdevumi:

  • sniegt iespēju jauniešiem iegūt jaunu pieredzi un prasmes projektu izstrādāšanā un realizēšanā;
  • sekmēt atbildības sajūtu, lokālpatriotisma un pilsoniskās apziņas veidošanos jauniešos;
  • veicināt jauniešu iniciatīvas un to īstenošanu;
  • sniegt iespēju jauniešiem iesaistīties ar jaunatnes jomu saistītu jautājumu risināšanā.

Finansējums tiek piešķirts sekojošām aktivitātēm:

  • neformālās mācīšanās aktivitātēm;
  • āra dzīves aktivitātēm, kas neprasa mērķtiecīgu un ilglaicīgu iepriekšējo sagatavotību (piemēram, atklātiem treniņiem, amatierturnīriem utt.);
  • jauniešu iesaistei brīvprātīgajā darbā;
  • radošai pašizpausmei (piemēram, radošām darbnīcām, izstāžu veidošanai, meistarklasēm utt.);
  • saturīga un kvalitatīva brīvā laika aktivitāšu organizēšana, esošā piedāvājuma dažādošanai;
  • drošas un sakārtotas vides veidošanai Gulbenes novadā.

 

Projektu iesniegšana līdz 2021.gada 20.maija plkst. 18:00

Neskaidrību un/vai jautājumu gadījumā sazināties ar GNJC “Bāze” projektu vadītāju zvanot uz tālr.: +371 28653482 vai rakstot: lelde.vilka@gulbene.lv

Pretendents nodrošina, ka projekta aktivitāšu dalībnieki un to organizēšanā iesaistītās personas ievēros noteiktos sociālās (fiziskās) distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumus, kuri ir spēkā aktivitātes īstenošanas laikā.

 Projekta dokumentācija: