Ko tu proti? Un vai to, ko tu proti, to dari? Varbūt vēlies iemācīties kaut ko jaunu?

Ja Tu atbilsti šiem diviem nosacījumiem:

  • esi jaunietis vecumā no 15 līdz 29 gadiem;
  • nestrādā, nemācies, neesi saimnieciskās darbības veicējs, neesi reģistrēts NVA.

Tad šis piedāvājums ir domāts tev – iesaistīties projektā “Proti un dari” un apgūt jaunas prasmes.

Vairāk informācijas vai konsultāciju par projektu var saņemt zvanot uz tālruni 28742807 – Lauris Šķenders.

Projekts “Proti un Dari!” Nr. 8.3.3.0/15/I/001 ir vērsts uz jauniešu talantu un prasmju attīstību, lai jaunieši pilnvērtīgi iesaistītos darbā vai uzsāktu mācības izglītības iestādē.